Rynek Kapitałowy

Wycofanie akcji z obrotu giełdowego (delisting)

Wycofanie Spółki z obrotu giełdowego może być decyzją samej Spółki lub odbyć się bez jej udziału (np. z powodu nadużyć lub niespełnienia obowiązków informacyjnych). W przypadku delistingu dzięki współpracy z nami można znacznie zredukować koszty całego procesu.

Co oferujemy?

  • przygotowanie porozumienia akcjonariuszy i umowy inwestycyjnej,
  • doradztwo prawne w przygotowaniu i ogłoszeniu wezwania (negocjacje umowy z domem maklerskim, uzgodnienie tekstu wezwania, uchwały organów Spółki, postępowanie przed KNF);
  • przygotowanie dokumentacji walnego zgromadzenia, które podejmie uchwałę o wycofaniu akcji z obrotu giełdowego (uchwała o zniesieniu dematerializacji akcji);
  • reprezentowanie Spółki w postępowaniu przed KNF o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu giełdowego;
  • reprezentowanie Spółki wobec GPW i KDPW w sprawach związanych z wycofaniem akcji z obrotu giełdowego;
  • ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych przy transakcjach wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego.

Dlaczego CK Legal?

  • przeprowadzamy cały proces wyjścia z giełdy;
  • przedstawiamy możliwość działania w ramach innej formy prawnej;
  • wspieramy bezpieczne wyjście z inwestycji.

Pracujemy dla znaczących akcjonariuszy spółek publicznych, samych spółek i ich zarządów oraz akcjonariuszy mniejszościowych.

Pozostałe oferty