Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu
Państwa danych osobowych

Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych. Stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dlatego też przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób, które kontaktują się z nami, w szczególności w sprawie nawiązania z nami współpracy lub otrzymania informacji o naszych usługach (potencjalni klienci).

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna (dawniej Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni) z siedzibą w Krakowie (30-128) przy ul. Przybyszewskiego 56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000939573, posiadająca NIP 6762428573, REGON 121345350 („Administrator”).

Kontakt z nami

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@ck-legal.pl lub pisemnie na adres ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków.

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe osób, które kontaktują się z nami będą przetwarzane w celach zależnych od przedmiotu i celu nawiązania z nami kontaktu, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, zgłoszenie lub zapytanie, a także w celu przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomość.
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na pytania, nawiązania relacji z osobą, która się z nami kontaktuje, przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.
Nie stosujemy profilowania ani zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne, a także usługi w zakresie hostingu. W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom Pani/ Pana danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Nie planujemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz przez okres wymiany korespondencji, okres potrzebny na przygotowanie i przedstawienie Państwu oferty współpracy z nami, a następnie przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Prawa, które państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pani/ Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia: może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/ Pan poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W związku z tym, że podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora może Pani/ Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją.
 • Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/ Pan domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

Administrator dokłada najwyższych starań, by zapewnić Państwu najpełniejszą ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies

Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie wprowadza niniejszą Politykę plików cookies.

Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w niniejszej Polityce plików cookies zostaje nadane poniższe znaczenie:

 • Google – Google Inc.;
 • Polityka – niniejsza Polityka plików cookies;
 • Rodo – Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – strona internetowa https://ck-legal.pl/ oraz jej podstrony;
 • Użytkownik – internauta odwiedzający Serwis;
 • Administrator – Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna (dawniej Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni) z siedzibą w Krakowie (30-128) przy ul. Przybyszewskiego 56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000939573, posiadająca NIP 6762428573, REGON 121345350, adres e-mail: kancelaria@ck-legal.pl.

Niniejszy Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. smartfonie, telefonie, komputerze, tablecie). Do informacji uzyskiwanych za pośrednictwem plików cookies dostęp ma Administrator oraz podmioty trzecie świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne. Korzystanie z plików cookies przez Administratora nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • w przypadku niezbędnych plików cookies – w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i umożliwienia korzystania z dostępnych za jego pośrednictwem podstawowych usług oraz funkcjonalności. Niezbędne pliki cookies za pośrednictwem Serwisu mogą być zamieszczane na urządzeniach końcowych Użytkowników wyłącznie przez Administratora;
 • w przypadku analitycznych plików cookies – w celu obsługi odwiedzin, w szczególności w celu uzyskania informacji o ruchu w Serwisie (liczba, czas wizyty, źródło wizyty), w celach statystycznych, w szczególności na potrzeby umożliwienia Administratorowi analizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz na potrzeby ustalenia popularności poszczególnych podstron w Serwisie, aby możliwe było zwiększenie wydajności Serwisu. Analityczne pliki cookies mogą być zamieszczane na urządzeniach końcowych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu przez Administratora lub jego partnerów;
 • funkcjonalne pliki cookies – w celu umożliwienia zapamiętywania wyborów dokonanych przez Użytkownika w ramach Serwisu, w tym w zakresie wybranej wersji językowej lub umożliwienia korzystania z zewnętrznych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Funkcjonalne pliki cookies mogą być zamieszczane na urządzeniach końcowych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu przez Administratora lub jego partnerów;
 • marketingowe pliki cookies – w celu dopasowania wyświetlanych w Serwisie i poza nim treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników, na podstawie tworzonych przy użyciu informacji gromadzonych z wykorzystaniem marketingowych plików cookies informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie i na innych stronach internetowych tworzących profil zainteresowań Użytkownika. Marketingowe pliki cookies mogą być zamieszczane na urządzeniach końcowych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu przez Administratora lub jego partnerów,

W przypadku zbierania informacji o Użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.

W przypadku, w którym przy użyciu zamieszczonych na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies przetwarzane będą dane osobowe Użytkownika, będą one przetwarzane zgodnie z RODO, a podstawą ich przetwarzania jest:

 •  w przypadku niezbędnych plików cookies – niezbędność do wykonania umowy świadczenia na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi dostępu do Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
 • w przypadku analitycznych plików cookies – uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości zapewnienia wysokiej jakości usług i dbania o wydajność Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO); przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w związku z wykorzystaniem analitycznych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika, która może być przez niego wycofana w każdym czasie;
 • w przypadku funkcjonalnych plików cookies – uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości zapewnienia działania wszystkich usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu i ich wysokiej jakości (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO); przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika, która może być przez niego wycofana w każdym czasie;
 • w przypadku marketingowych plików cookies – zgoda Użytkownika na zamieszczenie przez Administratora marketingowych plików cookies, która może być przez Użytkownika wycofana w każdym czasie.

Informacja o czasie trwałości poszczególnych plików cookies dostępne są za pośrednictwem udostępnionego przez Administratora narzędzia w ramach Serwisu.

Informacje o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przy użyciu plików cookies dostępne są w Polityce prywatności.

Administrator informuje Użytkowników o możliwości takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwia dokonanie stosownych ustawień w ramach narzędzia udostępnianego przez Administratora w ramach Serwisu.

Narzędzie udostępnione przez Administratora w ramach Serwisu umożliwia zarządzanie plikami cookies zamieszczanymi w ramach Serwisu w każdym czasie.

Niezależnie od stosowanych ustawień przeglądarki, pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Poniżej Administrator umieszcza linki, pod którymi zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Administrator informuje, że korzystanie z konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź ograniczenie lub wyłączenie możliwości stosowania przez Administratora funkcjonalnych plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Podobne skutki mogą wystąpić w przypadku, gdy pliki cookies zostaną wykasowane w trakcie świadczenia usługi.

Administrator zastrzega sobie możliwość́ gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą̨ być́ pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z Serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi Użytkowników.

Wszelkie pytania i opinie można zgłosić Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@ck-legal.pl.

Polityka znajduje się na stronie https://ck-legal.pl/ oraz w siedzibie Administratora.

Polityka obowiązuje od dnia 1.02.2022 roku.