Aktualności

Bądź na bieżąco z tym,
co się dzieje w naszej kancelarii

Ekonomia wartości w praktyce

ESG ważne dla inwestorów!
ESG ważne dla inwestorów!
ESG ważne dla inwestorów!

E jak environmental  – środowisko 

S jak social responsibility – społeczna odpowiedzialność

G jak corporate governance –  ład korporacyjny

ESG nie jest modą, ani marketingowym obrazkiem działów PR. To realne czynniki, w oparciu, o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe nowoczesnych przedsiębiorstw, państw i organizacji. To również ich realne zobowiązania. Troszczenie się wyłącznie o wymiar ekonomiczny w działalności firm odchodzi do przeszłości. Rynek zmierza w stronę wartości, które są ważne dla pracowników, społeczności lokalnej i środowiska.

Dlaczego tak się dzieje?

Przede wszystkim zmienia się myślenie. Obecnie społeczeństwo oczekuje od firm już nie tylko dobrego produktu, czy usługi, ale również działań zmierzających do ochrony środowiska, wspierających prawa człowieka i pielęgnujących dobre relacje z otoczeniem.
Z powodu kryzysu klimatycznego wzrosła wrażliwość na konkretne działania firm, dotyczące ekologii, systemu produkcji jak najmniej ingerującego w otoczenie i zmniejszania emisji CO2.

Wzrosła również świadomość praw pracowniczych i szerzej – praw człowieka. Dbanie o różnorodność, w której leży ogromny potencjał, inkluzywność i działania antydyskryminacyjne to wewnętrzne wartości wpisywane do tzw. ładu korporacyjnego coraz większej ilości przedsiębiorstw. Odpowiedzialny pracodawca to obecnie taki, który dba na co dzień o drugiego człowieka.

„Ponad połowa badanych mieszkańców dużych, rozwiniętych państw deklaruje gotowość do bojkotu firm o słabych wynikach ESG. Polacy też coraz częściej oczekują od biznesu odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i zarządczej”[1].

Świadomy wybór marki, realizującej cenne dla konsumenta wartości to coraz częstsze zjawisko a czasem nawet deklaracja ideowa[2].

Ale na tym nie koniec!

„Ostatnie lata wyraźnie wskazują na pojawienie się nowego trendu, zgodnie z którym inwestorzy, kredytodawcy i zarządzający aktywami na całym świecie oczekują od spółek dodatkowych informacji w zakresie danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG)”[3].

Mamy więc do czynienia z pozytywną trójstronną presją na przedsiębiorców – konsumenci, inwestorzy i pracownicy pytają: co poza produktem i usługą jest dla was ważne? Czy staracie się przynajmniej nie szkodzić naszej planecie? Czy ważny jest dla was człowiek?

Takiej siły nie można zlekceważyć!

Firmy, które dotychczas próbowały np. jako strategię marketingową stosować greenwashing (czyli mylne wrażenie, że są przyjazne środowisku naturalnemu) praktycznie nie mają już szans na pseudozielony, niepoparty konkretem, PR. Wystarczy, że produkt zostanie wysłany do klienta w nieekologicznym opakowaniu wypełnionym dużą ilością folii, a klient nagłośni sprawę w mediach społecznościowych i… kryzys gotowy!

Inwestorzy również coraz mniej chętnie będą sprzyjać przedsiębiorstwom, nie dbającym
o pozafinansowe wartości.

Ktoś mógłby pomyśleć: nie w Polsce, A JEDNAK:

„(…) w niedawnej ankiecie klimatycznej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) już cztery piąte Polaków wskazało, że zmiana klimatu i jej konsekwencje stanowią największe wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku, a 82 proc. oceniło, że kryzys klimatyczny wpływa na ich codzienne życie. Spora grupa, bo 63 proc. Polaków, poparłaby też dodatkowy podatek od produktów i usług najmocniej przyczyniających się do wzrostu globalnego ocieplenia”[4].

Współcześni przedsiębiorcy zatem muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ESG po prostu się opłaca i że będzie się liczyć w coraz większym stopniu. Brak profesjonalnej strategii ESG wiąże się z ryzykiem, gdyż między innymi na jej podstawie rynki kapitałowe ocenią, jak firma będzie sobie radziła w przyszłości.

Jak słusznie podkreśla prof. Bogusław Rak „Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne i długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich. (…) Narzędzie zarządzania, które pozwala wykorzystać proces budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia strategii rozwoju firmy. Filozofia prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: m.in. z pracownikami, z klientami, z dostawcami,
z akcjonariuszami, z konkurencją, ze społecznością lokalną[5]”.

Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw współpracuje z NGO-sami, które dają firmom wsparcie merytoryczne i naświetlają istotne dla społeczności problemy.

Ekonomia wartości znalazła miejsce nie tylko w strategii funkcjonowania firm, ale również w prawie.

Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje ujawnianie informacji niefinansowych w Polsce jest znowelizowana ustawa o rachunkowości implementująca do polskiego prawodawstwa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy[6].

Fakt, że Giełda Papierów Wartościowych we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała Przewodnik dla spółek notowanych na GPW, mający pomóc przedsiębiorcom w prawidłowym raportowaniu ESG świadczy o tym, że nie można lekceważyć tej strefy biznesu. Podobne przewodniki wydało aż 56 giełd na świecie.

Kryteria ESG zostaną niewątpliwie włączone w procesy inwestycyjne, mając wpływ na przewagę konkurencyjną. Firmy, które podejmą długofalowe działania związane z wiarygodnością, działaniem zgodnym z przyjętymi wartościami i przydatnością dla społeczeństwa wygrają wyścig w innowacyjnej gospodarce (niedalekiej) przyszłości.


[1] https://www.rp.pl/forum-esg/art19071751-konsumenci-oczekuja-ze-biznes-postawi-na-zrownowazony-rozwoj

[2] https://bartlomiejbiga.pl/ekonomia-wartosci-co-to-jest-i-o-co-w-tym-chodzi/

[3] https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf

[4] https://www.rp.pl/forum-esg/art19071751-konsumenci-oczekuja-ze-biznes-postawi-na-zrownowazony-rozwoj

[5] https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/odpowiedzialny-biznes-w-nieodpowiedzialnym-swiecie/

[6] https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf

ekonomia wartosci ck legal

CK Legal rekrutuje!

Poszukujemy Doradcy Podatkowego, Prawnika (Associate) „Corpo M&A” oraz Praktykantów
Poszukujemy Doradcy Podatkowego, Prawnika (Associate) „Corpo M&A” oraz Praktykantów
Poszukujemy Doradcy Podatkowego, Prawnika (Associate) „Corpo M&A” oraz Praktykantów

Kim jesteśmy?

Specjalizujemy się w międzynarodowych fuzjach i przejęciach, rynkach kapitałowych, prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie przy obsłudze inwestycji, współpracując ze startupami, dojrzałymi spółkami, funduszami Venture Capital/Private Equity i prywatnymi inwestorami.

Kogo szukamy?

DORADCA PODATKOWY

PRAWNIK (ASSOCIATE) „CORPO M&A”

PRAKTYKANT W DZIALE PRAWA SPÓŁEK/M&A

PRAKTYKANT W DZIALE E-COMMERCE/DANE OSOBOWE

Szukamy do współpracy osób ambitnych i nastawionych na rozwój na stanowisko:

DORADCA PODATKOWY

Miejsce pracy: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna/ hybrydowa)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz minimum 3-4 letnie doświadczenie w obszarze podatków bezpośrednich (CIT/PIT),
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Prawo),
 • bardzo dobrze organizujesz swój czas pracy,
 • cechuje Cię komunikatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • posiadasz umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegle posługujesz się językiem angielskim (prawniczym) w mowie i piśmie – warunek konieczny. Większość projektów nad którymi pracujemy ma charakter międzynarodowy i komunikacja jest prowadzona w języku angielskim,
 • tytuł Doradcy Podatkowego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • doradztwo związane z planowaniem podatkowym, zapewnienie efektywności i prawidłowości kalkulacji podatków,
 • strukturyzowanie transakcji,
 • analiza treści zawieranych umów, porozumień, aneksów oraz innych dokumentów pod kątem eliminacji ryzyk podatkowych a także identyfikacji obowiązków podatkowych
 • aktywny udział w projektach typu due diligence oraz przeglądach podatkowych,
 • bieżące doradztwo na rzecz Klientów kancelarii,
 • opracowywanie projektów pisemnych opinii i ekspertyz podatkowych.

Co oferujemy?

 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym środowisku pracy w Krakowie, ale także z opcją pracy w systemie hybrydowym,
 • współpracę z profesjonalistami różnych specjalności,
 • miłą atmosferę pracy i nielimitowaną ilość wyśmienitej kawy,
 • dodatkowe benefity.

PRAWNIK (ASSOCIATE) „CORPO M&A”

Miejsce pracy: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna/ hybrydowa)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz minimum 3-4 letnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej (najlepiej w dziale M&A),
 • posiadasz dodatkowe doświadczenie w zakresie: prawa spółek, podatków, e-commerce, IT lub ochrony danych osobowych,
 • biegle posługujesz się językiem angielskim (prawniczym) w mowie i piśmie – warunek konieczny. Większość projektów nad którymi pracujemy ma charakter międzynarodowy i komunikacja jest prowadzona w języku angielskim,
 • dobrze radzisz sobie ze złożonymi problemami w dynamicznym środowisku,
 • podejmowanie decyzji nie sprawia Ci problemów,
 • cechuje Cię komunikatywność, otwartość i gotowość do bezpośredniej pracy z klientem,
 • bardzo dobrze organizujesz swój czas pracy,
 • chcesz zdobywać nową wiedzę i stawiasz na rozwój.

Zakres obowiązków:

 • projekty z zakresu międzynarodowych fuzji i przejęć (M&A), umowy inwestycyjne, rynek kapitałowy i prawo spółek,
 • koordynowanie prawnych procesów duediligence,
 • przygotowywanie projektów i udział w negocjacjach dokumentów transakcyjnych (umowy inwestycyjne, umowy wspólników),
 • doradztwo przy strukturyzacji transakcji,
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej (umów spółek, umów wspólników, planów połączeń, podziałów, przekształceń, zgromadzeń wspólników),
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.

Co oferujemy?

 • możliwość współpracy w modelu B2B,
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym środowisku pracy w Krakowie, ale także z opcją pracy w systemie hybrydowym,
 • możliwość pracy  zespołowej i dzielenie się wiedzą. Wspieramy młode prawniczki i młodych prawników w ich rozwoju. Wspólnie wypracowujemy nowatorskie rozwiązania,
 • pracę nad ciekawymi i często precedensowymi projektami,
 • miłą atmosferę pracy i nielimitowaną ilość wyśmienitej kawy,
 • dodatkowe benefity.

PRAKTYKANT W DZIALE PRAWA SPÓŁEK/M&A

Miejsce praktyk: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • jesteś absolwentką/absolwentem lub studentką/studentem min. IV roku prawa i zdałeś prawo cywilne oraz prawo gospodarcze i handlowe (lub przynajmniej jesteś w trakcie kursu),
 • interesujesz się prawem spółek i prawem gospodarczym, rynkami kapitałowymi,
 • dobrze posługujesz się językiem angielskim (mile widziana znajomość języka angielskiego prawniczego),
 • jesteś osobą sumienną, rzetelną i angażujesz się w wykonywane obowiązki,
 • posiadasz dyspozycyjność min. 4 dni w tygodniu.

Co oferujemy?

 • płatne praktyki,
 • możliwość rozwoju pod nadzorem specjalistów w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego,
 • udział w ciekawych projektach obejmujących m.in. prawo spółek, fuzje i przejęcia, emisje akcji i obligacji, transakcje międzynarodowe,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z nowoczesnym biurem z widokiem na panoramę Krakowa,
 • miłą atmosferę pracy i nielimitowaną ilość wyśmienitej kawy.

PRAKTYKANT W DZIALE E-COMMERCE/DANE OSOBOWE

Miejsce praktyk: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • jesteś studentem lub studentką min. IV roku prawa i zdałeś prawo cywilne, prawo własności intelektualnej (lub przynajmniej jesteś w trakcie kursu),
 • interesujesz się ochroną danych osobowych, nowymi technologiami, prawem Internetu i treści cyfrowych,
 • dobrze posługujesz się językiem angielskim (mile widziana znajomość języka angielskiego prawniczego),
 • jesteś osobą sumienną, rzetelną i angażujesz się w wykonywane obowiązki,
 • posiadasz dyspozycyjność min. 4 dni w tygodniu.

Co oferujemy?

 • płatne praktyki,
 • możliwość rozwoju pod nadzorem specjalistów w swoich dziedzinach,
 • udział w ciekawych projektach obejmujących m.in. prawo spółek i prawo nowych technologii,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z nowoczesnym biurem z widokiem na panoramę Krakowa,
 • miłą atmosferę pracy i nielimitowaną ilość wyśmienitej kawy.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (oraz ewentualnie listu motywacyjnego) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji i jest ona dla mnie zrozumiała. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych przez Kancelarię Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na praktykę w zakresie podanym przeze mnie w treści CV i listu motywacyjnego” na adres: kancelaria@ck-legal.pl. W tytule wiadomości prosimy o wskazanie wybranego stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni informuje, że:

1. [Administrator] Administratorem danych osobowych podanych w CV lub innych danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji, np. danych kontaktowych, informacji o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu itp. (dalej: „Dane Osobowe”) osoby aplikującej do pracy w naszej Kancelarii (dalej: „Kandydat”) jest Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, NIP 6762428573 (dalej: „Administrator”).

2. [Kontakt] Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres korespondencyjny Administratora wskazany powyżej, za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@ck-legal.pl oraz pod numerem telefonu +48 12-297-38-38. Administrator zastrzega, że kontakt poprzez podany numer telefonu jest możliwy wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. [Dobrowolność] Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni.

4. [Cel i podstawa przetwarzania] Dane Osobowe przetwarzane będą w celu:

4.1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; jeśli Kandydat zechce nam przekazać informacje wykraczające poza zakres wynikający z powyższych przepisów lub wyrazi chęć udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora w przyszłości, Dane Osobowe przetwarzane będą wówczas w oparciu o udzieloną przez Kandydata zgodę na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Kandydat może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, informując nas o tym osobiście, drogą mailową lub pisemnie na adresy wskazane w pkt 1 i 2 powyżej; wycofanie zgody przez Kandydata będzie pozostawało bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem

4.2. w zakresie Danych Osobowych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej Dane Osobowe możemy również przetwarzać w celu przeprowadzenia oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Kandydat aplikuje oraz w celu dokonania wyboru odpowiedniej osoby do pracy; w takim wypadku Dane Osobowe przetwarzane są w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w szczególności polegających na przeprowadzeniu oceny, czy kandydaci biorący udział w rekrutacji są odpowiedni do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5. [Inne cele] W sytuacji, w której Administrator będzie zamierzał przetwarzać Dane Osobowe w innych celach niż wskazane powyżej, Administrator zobowiązany będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego innego celu przetwarzania i wszystkich wiążących się z tym informacji.

6. [Odbiorcy Danych Osobowych] Dane Osobowe mogą zostać udostępnione osobom realizującym na zlecenie i na rzecz Administratora usługi prawne, a także współpracującym z Administratorem dostawcom rozwiązań technicznych lub organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe itp.) i usług księgowych, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji.

7. [Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG] Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych podmiotom z państw spoza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

8. [Okres przetwarzania] Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, maksymalnie przez okres 1 roku od momentu zakończenia rekrutacji, w której Kandydat brał udział. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

9. [Uprawnienia] Osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo:

9.1. dostępu do swoich Danych Osobowych,

9.2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;

9.3. prawo do przenoszenia Danych Osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;

9.4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

9.5. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, osoba, której Dane Osobowe dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. [Realizacja uprawnień] Wnioski i żądania dotyczące Danych Osobowych mogą być składane pisemnie na adres Administratora: Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, lub drogą e-mailową na adres: kancelaria@ck-legal.pl. W przypadku, w którym na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby, której Dane Osobowe dotyczą lub która zgłasza wniosek lub żądanie, zwróci się o podanie dodatkowych, niezbędnych do identyfikacji informacji. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową wykonania wniosku lub żądania.

11. [Profilowanie] Administrator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Danych Osobowych.

Nowa strona CK LEGAL

Czyli odpowiedź na pytanie: Dlaczego?
Czyli odpowiedź na pytanie: Dlaczego?
Czyli odpowiedź na pytanie: Dlaczego?

To ogromna satysfakcja, kiedy mała firma na naszych oczach przeistacza się w wielkie przedsiębiorstwo zatrudniające setki ludzi z całej Polski i z zagranicy.

Wojciech Chabasiewicz – Partner Kancelarii CK Legal

Ubiegłoroczne 10-lecie kancelarii CK Legal skłoniło nas do refleksji nad stylem pracy i metodami wsparcia prawnego, jakie oferujemy. Zastanawialiśmy się również, dlaczego chcemy działać w określony sposób, jak to działanie powinno wyglądać, jaki mieć kształt i co powinno z niego wynikać, zarówno dla naszych klientów jak i dla zespołu kancelarii.

Dlaczego pracujemy w określony sposób?

Hasło „To nie korporacje robią interesy, lecz ludzie” jest nam bliskie nie bez przyczyny. Przeprowadzając każdą krajową, czy międzynarodową transakcję, wprowadzając spółki na giełdę, przygotowując dokumentację dla startupów zajmujących się nowymi technologiami – współpracujemy, rozmawiamy i negocjujemy z konkretnymi ludźmi. Nie zajmujemy się prawem dla prawa, ale przede wszystkim – rozumiemy ludzi i ich potrzeby z prawem związane. Szalenie ważna jest dla nas komunikacja i aktywne słuchanie klienta, ponieważ każda sprawa jest inna, z uwagi na kontekst, w którym jest osadzona.

Wsparcie prawne, jakie dajemy w danej sytuacji, jest oparte na relacjach ludzi i konkretnym spojrzeniu na problem. Mówimy o prawie ludzkim językiem, ograniczając nomenklaturę prawniczą do minimum, nie teoretyzujemy, mówimy językiem biznesowym.

Jak pracujemy z klientami?

Jesteśmy przede wszystkim partnerami w biznesie. Naszym zadaniem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa klientowi, któremu przedstawiamy, jakie działania należy podjąć – bez zbędnych wariantów i „to zależy”. Nasze relacje z klientami bardziej przypominają współpracę między firmami biznesowymi, niż współpracę na linii klient – kancelaria prawna.

Działamy blisko ludzi, patrząc z perspektywy biznesu – stosujemy literę prawa. Szyjemy rozwiązania na miarę naszych klientów. Pomagamy odnaleźć się w nawet najbardziej skomplikowanych sytuacjach prawnych, wskazując właściwy kierunek działania. Nie pozostawiamy klientów bez odpowiedzi.

Co robimy na co dzień?

 • realizujemy usługi w zakresie fuzji i przejęć międzynarodowych;
 • doradzamy w drodze wejścia na giełdę; 
 • wspieramy emitentów obligacji i obligatariuszy; 
 • wspieramy procesy inwestycyjne od startup-ów poprzez inwestycje polskich i międzynarodowych funduszy PE/VC;
 • doradzamy we wszelkich możliwych transformacjach i reorganizacjach spółek;
 • tworzymy i doradzamy alternatywnym spółkom inwestycyjnym;
 • pomagamy spółkom technologicznym zabezpieczyć ich własność intelektualną wspieramy prawnie branżę e-commerce.


Odpowiedzi na te pytania były dla nas inspiracją do tego, jak chcemy przekazywać nasze dlaczego, jak i co w komunikacji z obecnymi i przyszłymi klientami, ukształtowały także nasz kluczowy kanał komunikacji, czyli nową www.ck-legal.pl.

Przedstawiamy Wam nową stronę www, za pośrednictwem której dzielimy się z Wami tym, kim jesteśmy w wymiarze naszej działalności biznesowej, działalności pro bono, jak również w formie bloga. Dzielimy się naszymi obserwacjami dotyczącymi tego, co ciekawego dzieje się na rynku M&A, rynkach kapitałowych i w obszarze nowych technologii.

Dlatego pozostańcie z nami w kontakcie.

Zespół CK Legal

Agata Kowalska w Forbes Woman

Mecenas Agata Kowalska wśród najbardziej wpływowych prawniczek w biznesie!
Mecenas Agata Kowalska wśród najbardziej wpływowych prawniczek w biznesie!
Mecenas Agata Kowalska wśród najbardziej wpływowych prawniczek w biznesie!

Redakcja Forbes Women wraz z Fundacją Women in Law przygotowała listę 25 najwybitniejszych polskich prawniczek, które działają dla biznesu. Z grona kilkudziesięciu kandydatek wyłoniła je sześcioosobowa kapituła. Zasiadający w niej przedstawiciele przy wyborze laureatek kierowali się takimi kryteriami jak osiągnięcia zawodowe, wsparcie dla innych kobiet i działalność pro bono.

Na liście znalazła się Agata Kowalska, współzałożycielka i partnerka zarządzająca kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy CK Legal.

Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Dla mnie szczególnie ważna jest możliwość prowadzenia mentoringu dla młodych Prawniczek, w których staram się obudzić pasję do pracy. Chcę im przekazać, że muszą słuchać siebie, szukać swojego miejsca w tym zawodzie i nie bać się zmian ani próbowania nowych rzeczy. Chciałabym wreszcie mieć przyjemność negocjować transakcje w bardziej zróżnicowanym towarzystwie! – mówi mec. Agata Kowalska.

Agata Kowalska specjalizuje się w polskich i międzynarodowych transakcjach M&A, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE i prawie spółek. Zajmuje się także ochroną praw własności intelektualnej oraz rynkiem e-commerce. Jest ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi i start-up’ami, uczestniczy w przeprowadzaniu prawnych due diligence podmiotów, doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Prowadzi szkolenia dla studentów i przedsiębiorców.

Jest laureatką nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawanej przez Koalicję Liderzy Pro Bono. Została także uhonorowana statuetką „Kryształowego Serca Radcy Prawnego” i tytułem „Filantrop Krakowa”.

W skład kapituły oceniającej rankingu weszli: prof. Małgorzata Fuszara – prawniczka, socjolożka, współtwórczyni i kierowniczka Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych; Henryka Bochniarz – doktor ekonomii, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, była wiceprezydentka BusinessEurope, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej, współzałożycielka Kongresu Kobiet.; Ewa Usowicz – dziennikarka i publicystka prawna, dyrektor działu serwisów informacyjnych Wolters Kluwer, która kieruje serwisem Prawo.pl; Tomasz Sztyber – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw; Kamila Kurkowska – prezeska Fundacji Women in Law oraz Aleksandra Karasińska – redaktorka naczelna „Forbes Women”.

GRATULACJE OD CAŁEGO ZESPOŁU KANCELARII!

agata-kowalska-forbes

ŚWIATOWY DZIEŃ KAWY

W Światowy Dzień Kawy zrobiliśmy szybkie podsumowanie i… w 2021 roku w biurze CK Legal wypiliśmy wraz z naszymi Klientami 4100 filiżanek doskonałej kawy.

A jak jest u Was?