Aktualności

Bądź na bieżąco z tym,
co się dzieje w naszej kancelarii

PROSPEKT PODSTAWOWY IV PEO PRAGMAGO S.A. ZATWIERDZONY PRZEZ KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy IV Programu Emisji Obligacji PragmaGO S.A. W jego ramach przez następnych 12 miesięcy emitowane mogą być obligacje o łącznej wartości aż 500 milionów złotych!

Obligacje w ramach programu mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone – wszystko zależy od potrzeb Emitenta. To autorska koncepcja CK LEGAL oraz Domu Maklerskiego BDM S.A., którą po raz pierwszy wprowadziliśmy w życie w zeszłym roku. Komisja Nadzoru Finansowego ponownie dała nam zielone światło dla stosowania tego oryginalnego rozwiązania.  

Za sukcesem prospektu podstawowego IV Programu Emisji Obligacji stoi nasz dream team, czyli zespół rynków kapitałowych: Wojciech ChabasiewiczAnita GwóźdźKarolina Fieluba oraz Elżbieta Konopelska.

PragmaGO S.A. to nasz długoletni Klient, któremu doradzaliśmy przy wszystkich programach emisji obligacji i wielu bezprospektowych emisjach. Dziękujemy za zaufanie!  

Dokument dostępny jest na stronie PragmaGO S.A.

ZMIANY W ZAKRESIE POŁĄCZEŃ, PODZIAŁÓW I PRZEKSZTAŁCEŃ SPÓŁEK

15 września uległy „reorganizacji” zasady… reorganizacji spółek w Unii Europejskiej! Co to oznacza?

 • pogłębienie integracji w ramach unijnego rynku  
 • nowe narzędzia zagranicznej ekspansji polskich spółek  
 • zwiększoną ochronę wierzycieli, wspólników mniejszościowych i pracowników  
 • pogłębioną weryfikację legalności reorganizacji transgranicznych  

W skrócie: będzie prościej i bezpieczniej! 
Specjalnie dla was CK LEGAL wybrał cztery najważniejsze nowości w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw – zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

1. Nowe rodzaje reorganizacji spółek: 

 • nowy typ podziału spółek: podział przez wyodrębnienie (alternatywa dla aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy transakcji asset deal i możliwość uproszczonego wyodrębniania spółek-córek)  
 • uproszczony typ łączenia krajowego i transgranicznego (połączenie przez przejęcie)  
 • możliwość podziału transgranicznego i przekształcenia transgranicznego (do tej pory wyłącznie połączenie transgraniczne)

2. Zmiany w procesach reorganizacji: 

 • zrównanie statusu spółki komandytowo-akcyjnej i spółki kapitałowej w zakresie reorganizacji (możliwość podziału, połączenia ze spółkami kapitałowymi i połączenia spółek osobowych)  
 • nowe regulacje dotyczące wymogów formalnych związanych z przeprowadzaniem transgranicznych reorganizacji spółek 

3. Kontrola transgranicznych procesów reorganizacji: 

 • wymóg uzyskania opinii szefa KAS w przypadku transgranicznych reorganizacji  
 • zwiększona kontrola sądu rejestrowego nad legalnością procesów reorganizacji  
 • wprowadzenie zaświadczenia dotyczącego zgodności reorganizacji transgranicznej z prawem polskim 

4. Ochrona wierzycieli i wspólników mniejszościowych: 

 • możliwość zabezpieczenia roszczeń przez wierzyciela w przypadku reorganizacji transgranicznej  
 • możliwość zgłoszenia przez wierzyciela roszczenia wobec spółki w przypadku przekształceń transgranicznych  
 • solidarna odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale transgranicznym za roszczenia spółki dzielonej

Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie krajowych i międzynarodowych reorganizacji przedsiębiorstw? Skontaktuj się z CK LEGAL! Ze wszystkimi zmianami jesteśmy na bieżąco. 

WOJCIECH CHABASIEWICZ I ANITA GWÓŹDŹ O PUBLICZNYCH PROGRAMACH EMISJI OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Jedni po wakacjach wracają do szkoły, inni do pracy, ale wszyscy tak naprawdę uczymy się przez całe życie. 
 
8 września w hotelu Regent w Warszawie odbyło się szkolenie przygotowane przez CK LEGAL wspólnie z platformą Shareo. Wojciech Chabasiewicz i Anita Gwóźdź wzięli na tapetę publiczne programy emisji obligacji korporacyjnych
 
Długi temat, ale krótka piłka: mechanizm, przygotowanie i realizacja. I już! Rzeczowo i przystępnie, w teorii i w praktyce. W CK LEGAL sprawia nam ogromną satysfakcję dzielenie się z wami naszą wiedzą i doświadczeniem. 
 
Trzymajcie rękę na pulsie – to nie pierwsze i nie ostatnie szkolenie, które planujemy!

WEBINAR: GENERATYWNE SYSTEMY AI – PRZEGLĄD I OMÓWIENIE WYBRANYCH NARZĘDZI W BRANŻY E-COMMERCE ORAZ STATUS WYTWORÓW AI NA GRUNCIE PRAWA AUTORSKIEGO

Sztuczna inteligencja w e-commerce: jakie daje możliwości, jak mierzyć się z wyzwaniami prawnymi związanymi z AI i jak chronić rezultaty jej pracy? 
 
Dowiedz się więcej na temat systemów AI podczas webinaru organizowanego w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej przez Izbę Gospodarki Elektronicznej
 
Już 18 września Rafał Wieczerzak przedstawi praktyczne narzędzia dla branży e-commerce oraz omówi status wytworów AI na gruncie prawa autorskiego. 
 
Zapisz się już teraz.

IFLR1000: CK LEGAL WŚRÓD CZOŁOWYCH KANCELARII PRAWNYCH W EUROPIE

IFLR1000 klasyfikuje blisko 5 000 kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie finansowym i korporacyjnym oraz ponad 21 000 prawników w 12 praktykach w 250 jurysdykcjach.  

Z dumą informujemy, że nasz dział M&A na czele z Agatą Kowalską i Antonim Liśkiewiczem został wyróżniony w tym prestiżowym rankingu wśród czołowych kancelarii prawnych w Europie! 

Dziękujemy naszym Klientom za wszystkie pozytywne opinie i zaufanie!  

Dowiedz się więcej o tegorocznym rankingu.

WEBINAR: ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY USŁUG IT ZA NIEWYKONANIE LUB NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE UMOWY O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO

Jaka odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy usług IT za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy o stworzenie sklepu internetowego? 

Odpowiedź poznasz już 13 września! 

Zapraszamy na webinar legislacyjny organizowany w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej przez Izbę Gospodarki Elektronicznej

Ewa Helena Kamińska przybliży główne obszary i zakres odpowiedzialności wykonawcy sklepu internetowego oraz przedstawi narzędzia do kształtowania zakresu i egzekwowania tej odpowiedzialności. 

Nie przegap tej okazji i zarejestruj się na zajęcia!