Pro Bono

Działalność Charytatywna

Od początku istnienia Kancelaria CK-Legal podejmuje działania pro publico bono, udzielając bezpłatnego doradztwa i wsparcia osobom potrzebującym.

Organizacja NGO, z którą współpracujemy na co dzień:

Stowarzyszenie Piękne Anioły pomaga najuboższym dzieciom poprzez poprawę ich warunków mieszkaniowych.

Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY
ul. Królewska 57, XI p., 30-081 Kraków

logoPiekneAnioly

Wolontariat kompetencji

Agata Kowalska współpracuje na co dzień z Fundacją „Women in Law” , która ma na celu integrację środowiska prawniczego, wymianę wiedzy i dobrych praktyk nie tylko w ramach aktywnych zawodowo prawniczek, ale także wśród studentek, aplikantek i młodych przedstawicielek branży prawniczej.

Zespół kancelarii współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA – największym, stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych oraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Wspieramy również prawnie pro bono stowarzyszenia i fundacje.

Ekonomia Wartości

W naszej działalności myślimy długofalowo, kierując się w dużej mierze wartościami niematerialnymi. Świadomie stawiamy na odpowiedzialność biznesu. Solidne filary w postaci wartości związanych z potrzebami ludzi, uczciwym podejściem do współpracy, mentoringiem, działalnością charytatywną i zarażaniem nią innych  – budują środowisko, w którym poza pracą ekspercką mamy poczucie misji, którą z radością wypełniamy na co dzień.

Wolontariat kompetencji

Together with our Indian partners, we advise Polish companies on operations in India and entrepreneurs from Asia on investments in Poland.

Ekonomia Wartości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque accumsan eu enim quis laoreet. Duis purus nibh, rutrum sed lacus quis, aliquam molestie diam.