Pro Bono

Działalność Charytatywna

Od początku istnienia naszej kancelarii podejmujemy działania pro publico bono. Bezpłatnie doradzamy i zapewniamy  wsparcie osobom potrzebującym.

Na co dzień współpracujemy ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły

Misją Stowarzyszenia Piękne Anioły jest pomoc najuboższym dzieciom. Zaczynając od poprawy ich warunków mieszkaniowych.

Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY
ul. Kołowa 8, I piętro Biurowiec Edison, 30-134 Kraków 

Wolontariat kompetencji

Agata Kowalska współpracuje z Fundacją „Women in Law”. Celem Fundacji jest integracja środowiska prawniczego, wymiana wiedzy i dobrych praktyk nie tylko w ramach aktywnych zawodowo prawniczek, ale także wśród studentek, aplikantek i młodych przedstawicielek branży prawniczej.

Jako zespół współpracujemy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA – największym stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych oraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Wspieramy również prawnie pro bono stowarzyszenia i fundacje.

Ekonomia Wartości

W naszej działalności myślimy długofalowo. Kierujemy się w dużej mierze wartościami niematerialnymi. Świadomie stawiamy na odpowiedzialność biznesu. Opieramy się na solidnych filarach: uczciwym podejściu do współpracy, mentoringu, działalności charytatywnej i zarażaniu nią innych. Te wartości budują środowisko, w którym – oprócz pracy eksperckiej – mamy poczucie misji, którą codziennie wypełniamy.

Więcej o ESG przeczytasz tutaj.

Wolontariat kompetencji

Agata Kowalska współpracuje na co dzień z Fundacją „Women in Law” , która ma na celu integrację środowiska prawniczego, wymianę wiedzy i dobrych praktyk nie tylko w ramach aktywnych zawodowo prawniczek, ale także wśród studentek, aplikantek i młodych przedstawicielek branży prawniczej.

Zespół kancelarii współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA – największym, stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych oraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Wspieramy również prawnie pro bono stowarzyszenia i fundacje.

 

Ekonomia Wartości

W naszej działalności myślimy długofalowo, kierując się w dużej mierze wartościami niematerialnymi. Świadomie stawiamy na odpowiedzialność biznesu. Solidne filary w postaci wartości związanych z potrzebami ludzi, uczciwym podejściem do współpracy, mentoringiem, działalnością charytatywną i zarażaniem nią innych  – budują środowisko, w którym poza pracą ekspercką mamy poczucie misji, którą z radością wypełniamy na co dzień.

Więcej o ESG tutaj