Pro Bono

Działalność Charytatywna

Od początku istnienia Kancelaria CK-Legal podejmuje działania pro publico bono, udzielając bezpłatnego doradztwa i wsparcia osobom potrzebującym.

Organizacja NGO, z którą współpracujemy na co dzień:

Stowarzyszenie Piękne Anioły pomaga najuboższym dzieciom poprzez poprawę ich warunków mieszkaniowych.

Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY
ul. Kołowa 8, I piętro Biurowiec Edison, 30-134 Kraków 

Wolontariat kompetencji

Agata Kowalska współpracuje na co dzień z Fundacją „Women in Law” , która ma na celu integrację środowiska prawniczego, wymianę wiedzy i dobrych praktyk nie tylko w ramach aktywnych zawodowo prawniczek, ale także wśród studentek, aplikantek i młodych przedstawicielek branży prawniczej.

Zespół kancelarii współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA – największym, stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych oraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Wspieramy również prawnie pro bono stowarzyszenia i fundacje.

Ekonomia Wartości

W naszej działalności myślimy długofalowo, kierując się w dużej mierze wartościami niematerialnymi. Świadomie stawiamy na odpowiedzialność biznesu. Solidne filary w postaci wartości związanych z potrzebami ludzi, uczciwym podejściem do współpracy, mentoringiem, działalnością charytatywną i zarażaniem nią innych  – budują środowisko, w którym poza pracą ekspercką mamy poczucie misji, którą z radością wypełniamy na co dzień.

Więcej o ESG tutaj

Wolontariat kompetencji

Agata Kowalska współpracuje na co dzień z Fundacją „Women in Law” , która ma na celu integrację środowiska prawniczego, wymianę wiedzy i dobrych praktyk nie tylko w ramach aktywnych zawodowo prawniczek, ale także wśród studentek, aplikantek i młodych przedstawicielek branży prawniczej.

Zespół kancelarii współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA – największym, stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych oraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Wspieramy również prawnie pro bono stowarzyszenia i fundacje.

 

Ekonomia Wartości

W naszej działalności myślimy długofalowo, kierując się w dużej mierze wartościami niematerialnymi. Świadomie stawiamy na odpowiedzialność biznesu. Solidne filary w postaci wartości związanych z potrzebami ludzi, uczciwym podejściem do współpracy, mentoringiem, działalnością charytatywną i zarażaniem nią innych  – budują środowisko, w którym poza pracą ekspercką mamy poczucie misji, którą z radością wypełniamy na co dzień.

Więcej o ESG tutaj