Artykuł

Fundacja rodzinna w organizacji i akt założycielski

Co można zrobić w sześć miesięcy? Kiedy zakłada się fundację rodzinną – całkiem sporo! Sześć miesięcy – tyle zazwyczaj trwa okres od ustanowienia do formalnego zarejestrowania fundacji rodzinnej. W tym czasie mamy do czynienia z “fundacją rodzinną w organizacji”. Jakie ma prawa, a jakie obowiązki? Czy może otworzyć rachunek bankowy? Zawierać umowy? A kiedy uzyska osobowość prawną? Przeczytaj, jak najlepiej wykorzystać sześć miesięcy od ustanowienia fundacji rodzinnej do otrzymania wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.

Dowiedz się więcej

Fundator (fundatorzy) ustanawiają fundację rodzinną w akcie założycielskim. Może on zostać sporządzony za życia fundatorów poprzez złożenie oświadczenia w akcie notarialnym lub w testamencie fundatora. Z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej lub ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Fundacja rodzinna w organizacji istnieje do momentu wpisu fundacji do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Z chwilą wpisu fundacji do rejestru fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną. 

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia fundacji rodzinnej?  

Podstawowymi dokumentami potrzebnymi do ustanowienia i prawidłowego funkcjonowania fundacji rodzinnej są akt założycielski i statut. Sam akt założycielski złożony za życia fundatora zawiera najczęściej bardzo podstawowe informacje jak np. imię i nazwisko fundatora, nazwę i siedzibę fundacji rodzinnej, ale również zobowiązanie do pokrycia wkładów na fundusz założycielski wraz z informacją o pochodzeniu majątku. Akt założycielski powołuje do życia fundację rodzinną w organizacji. Natomiast sposób i zakres działania fundacji rodzinnej określa statut fundacji rodzinnej. Zazwyczaj statut sporządza się po akcie założycielskim i jest objęty tym samym aktem notarialnym. W ten sposób podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej fundator podpisuje niezbędne dokumenty do zgłoszenia fundacji do rejestru. 

Czy fundacja rodzinna w organizacji jest osobą prawną? 

Fundacja rodzinna w organizacji nie ma jeszcze osobowości prawnej, ale może być podmiotem praw i obowiązków. Jest swoistym pomostem umożliwiającym fundacji prowadzenie działalności, akumulowanie majątku i wypłatę świadczeń na rzecz beneficjentów jeszcze przed wpisem fundacji rodzinnej do rejestru.  

Tak więc już na tym pierwszym etapie fundacja rodzinna w organizacji może rozporządzać majątkiem, nabywać prawa i rzeczy, zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Fundację rodzinną w organizacji reprezentuje fundator lub pełnomocnik ustanowiony przez fundatora. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w czasie oczekiwania na wpis fundacji rodzinnej do rejestru fundacja rodzinna w organizacji prowadziła standardową działalność, zarówno nabywała i zbywała aktywa, zawierała wszelkiego rodzaju umowy, składała oświadczenia i uczestniczyła w różnego typu postępowaniach.  

Najczęściej tuż po ustanowieniu fundacji rodzinnej w organizacji fundatorzy dokonują zgłoszenia fundacji do właściwego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego, tak aby najszybciej uzyskać dla fundacji rodzinnej w organizacji numer REGON oraz NIP i rozpocząć działalność. 

Po otrzymaniu numerów REGON i NIP fundacja rodzinna może otworzyć rachunek bankowy oraz maklerski. Otwarcie rachunku bankowego powala fundacji efektywnie zarządzać środkami pieniężnymi. Natomiast rachunek maklerski jest konieczny, aby przeprowadzać transakcje na większości papierów wartościowych. Gdy fundacja rodzinna planuje dokonywać transakcji m.in. na rynkach regulowanych ważne jest również uzyskanie dla fundacji kodu LEI.  

Ile trwa rejestracja fundacji rodzinnej?

Rejestracja fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych zazwyczaj trwa około 6 miesięcy. W tym okresie fundacja może skupić się na opracowaniu szczegółowej strategii inwestycyjnej, która będzie odpowiadała jej celom i potrzebom. Po wpisie do rejestru fundacja rodzinna zyskuje osobowość prawną i wchodzi we wszelkie prawa i obowiązki fundacji rodzinnej w organizacji. Majątek i zobowiązania fundacji rodzinnej w organizacji stają się majątkiem i zobowiązaniami fundacji rodzinnej. Ta kontynuacja działalności następuje automatycznie, z mocy samego prawa i nie wymaga składania żadnych oświadczeń lub zawierania dodatkowych umów. 

Wpis fundacji do rejestru fundacji rodzinnych otwiera nowy etap w jej działalności.

Podziel się z wiedzą z innymi

Share on twitter
Udostępnij
Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij

Podobne artykuły

Komentarze