Rynek Kapitałowy

Administrowanie zabezpieczeniami obligacji

Skuteczność zabezpieczeń obligacji ma istotne znaczenie w pierwszej kolejności dla obligatariuszy, ale w szerszej perspektywie dla całego rynku dłużnych papierów wartościowych. Zapewnienie sytuacji, w której ustanowione zabezpieczenia dają gwarancje rzeczywistego bezpieczeństwa jest warunkiem wzrostu zaufania do rynku.

Co oferujemy?

  • przygotowanie dokumentacji zabezpieczeń obligacji;
  • doprowadzenie do powstania zabezpieczeń;
  • pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń obligacji;
  • reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta;
  • egzekucję z zabezpieczeń i zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

Dlaczego CK Legal?

  • zapewniamy właściwe ustanowienie zabezpieczeń;
  • zapewniamy właściwe wykonywanie praw z zabezpieczeń;
  • pomagamy w odzyskaniu kwot zainwestowanych w obligacje.

W administrowaniu zabezpieczeniami obligacji wspieramy emitentów, banki i domy maklerskie oraz obligatariuszy.

Pozostałe oferty