Rynek Kapitałowy

Administrowanie zabezpieczeniami obligacji

Skuteczność zabezpieczeń obligacji ma istotne znaczenie dla obligatariuszy. W szerszej perspektywie oddziałuje na cały rynek dłużnych papierów wartościowych. Warunkiem wzrostu zaufania do rynku jest  zapewnienie sytuacji, w której ustanowione zabezpieczenia dają gwarancje rzeczywistego bezpieczeństwa.

Co oferujemy?

  • Przygotujemy dokumentację zabezpieczeń obligacji. 
  • Doprowadzimy do powstania zabezpieczeń. 
  • Podejmiemy rolę administratora zabezpieczeń obligacji. 
  • Będziemy reprezentować obligatariuszy wobec emitenta. 
  • Podejmiemy się egzekucji z zabezpieczeń i zaspokojenia roszczeń obligatariuszy. 

Dlaczego my?

  • Zapewnimy właściwe ustanowienie zabezpieczeń. 
  • Zapewnimy właściwe wykonywanie praw z zabezpieczeń. 
  • Pomożemy odzyskać kwoty zainwestowane w obligacje. 

Dla kogo?

  • W administrowaniu zabezpieczeniami obligacji wspieramy emitentów, banki i domy maklerskie oraz obligatariuszy.

Pozostałe oferty