Rynek Kapitałowy

Giełdowe obowiązki informacyjne (MAR)

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych podlegają obowiązkom informacyjnym wynikającym zarówno z przepisów prawa, jak i regulacji giełdowych. Celem wypełnienia tych obowiązków jest przejrzystość rynku kapitałowego.

Niedopełnienie przepisów może skutkować wycofaniem spółki z obrotu giełdowego. Aby do tego nie dopuścić – warto zadbać o profesjonalną opiekę prawną.

Co oferujemy?

  • bieżące doradztwo z wykonywaniem giełdowych obowiązków informacyjnych;
  • tworzenie dokumentacji i procedur związanych z wykonywaniem giełdowych obowiązków informacyjnych (polityka informacyjna);
  • prowadzenie szkoleń dla członków zarządów i rad nadzorczych oraz kluczowego personelu z zakresu wykonywania giełdowych obowiązków informacyjnych;
  • reprezentowanie Klienta przed Komisją Nadzoru Finansowego i GPW w postępowaniach związanych z wykonywaniem giełdowych obowiązków informacyjnych;
  • doradztwo związane z wykonywaniem giełdowych obowiązków informacyjnych w transakcjach na rynku kapitałowym;
  • doradztwo związane z obowiązkami spółek giełdowych: przygotowanie i prowadzenie walnych zgromadzeń, polityka wynagrodzeń, transakcje z podmiotami powiązanymi.

Dlaczego CK Legal?

  • dbamy o właściwe wykonywanie giełdowych obowiązków informacyjnych;
  • pracujemy nad zwiększeniem zaufania do Emitenta;
  • minimalizujemy ryzyka związane z giełdowymi obowiązkami informacyjnymi;
  • śledzimy najnowsze zmiany w przepisach.

Z naszej oferty korzystają emitenci notowani na rynku regulowanym oraz w ASO, akcjonariusze, członkowie zarządów i rad nadzorczych i inwestorzy.

Pozostałe oferty