Rynek Kapitałowy

Wprowadzanie spółek na giełdę (IPO)

Zanim wprowadzisz firmę na giełdę, przygotuj precyzyjną strategię. Pierwsza oferta publiczna może dotyczyć zarówno akcji nowo emitowanych, jak i już istniejących. Wymaga ona od przedsiębiorstwa spełnienia wielu warunków. Cały proces wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego. Tu nie ma miejsca na błędy.

Co oferujemy?

 • Przeprowadzimy prawne badanie kondycji spółki. Wskażemy ewentualne ryzyka prawne, które wiążą się ze spółką i jej debiutem na GPW. 
 • Pomożemy Ci opracować strukturę oferty i przygotować harmonogram projektu. 
 • Przygotujemy projekty uchwał walnego zgromadzenia spółki o: emisji akcji, ich dematerializacji oraz wprowadzeniu i dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym GPW, uchwały o zmianach statutu i dostosowaniu ich do wymogów rynku regulowanego, oraz innych niezbędnych uchwał korporacyjnych związanych z ofertą publiczną. 
 • Przygotujemy dokumenty korporacyjne związane z wdrożeniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz wymagane przez przepisy w zakresie funkcjonowania spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym. 
 • Doradzimy w zakresie umów innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez spółkę w proces IPO. Pomożemy negocjować formy listów zapewniających (comfort letter) i umowy o świadczenie usług (engagement letter) z audytorem oraz zakres danych finansowych zawartych w prospekcie, potwierdzanych przez biegłego rewidenta (tick&tie). 
 • Przygotujemy prospekt akcji. Obejmiemy nadzór prawny nad całością prospektu. Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu przed KNF. Poprowadzimy master copy prospektu. 
 • Obejmiemy doradztwo prawne w zakresie sporządzania suplementów do prospektu. 
 • Doradzimy Ci przy ofercie, w szczególności w zakresie kontaktów z analitykami, inwestorami i mediami oraz weryfikacji prawnej materiałów oferty: prezentacja ofertowa, prezentacja analityczna, prezentacja na potrzeby pilot fishing i roadshow, materiały reklamowe, i zaopatrzenia ich w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers). 
 • Przygotujemy umowy typu lock-up i wesprzemy Cię przy ich zawieraniu. 
 • Obejmiemy doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku spółki przed KDPW w związku z rejestracją akcji w KDPW oraz przed GPW w związku z wprowadzeniem i dopuszczeniem akcji Spółki do  obrotu na rynku regulowanym GPW. 
 • Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu sądowym o wpis do rejestru KRS emisji nowych akcji i zmian statutu spółki; 
 • Zlecisz nam doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez spółkę, członków organów spółki, znaczących akcjonariuszy. 

Dlaczego my?

 • Pomożemy Ci uzyskać kapitał.
 • Ułatwimy Ci szerszy dostęp do rynków kapitałowych.
 • Pomożemy uzyskać status spółki giełdowej.
 • Podzielimy się naszą wiedzą, jak zapewnić płynności akcji.
 • Wesprzemy wyjście z inwestycji w spółkę za pomocą sprzedaży akcji w ofercie (dla akcjonariusza).

Dla kogo?

 • Z naszego doświadczenia korzystają emitenci, spółki zmierzające na główny parkiet Giełdy, znaczący akcjonariusze spółek chcący wejść na Giełdę, banki i domy maklerskie.

Pozostałe oferty