Rynek Kapitałowy

Autoryzowany Doradca New Connect

Wejście firmy na rynek NewConnect otwiera drogę do nowych szans na rozwój spółki, pozyskania finansowania z nowego źródła, uzyskania płynności akcji, a także zwiększenia wiarygodności firmy wśród potencjalnych partnerów.

Co oferujemy?

 • przeprowadzenie prawnego due diligence Spółki, którego celem jest identyfikacja ewentualnych ryzyk prawnych związanych ze Spółką i jej debiutem w ASO;
 • doradztwo prawne w opracowaniu struktury oferty i współudział w przygotowaniu harmonogramu projektu;
 • przygotowanie projektów uchwał walnego zgromadzenia Spółki o zmianach statutu i dostosowaniu ich do wymogów giełdowych, o emisji akcji, ich dematerializacji oraz wprowadzeniu do ASO i innych niezbędnych uchwał korporacyjnych emitenta związanych z ofertą;
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych związanych z wdrożeniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect;
 • doradztwo w związku umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez Spółkę w ramach procesu, w szczególności z domem maklerskim pełniącym rolę pośrednika finansowego, pośrednika rejestracyjnego oraz animatora akcji;
 • doradztwo prawne przy przeprowadzaniu oferty, a w szczególności w zakresie kontaktów z analitykami, inwestorami i mediami oraz weryfikacji prawnej materiałów oferty (prezentacje, materiały reklamowe) i zaopatrzenia ich w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers);
 • przygotowanie umów typu lock-up i doradztwo prawne przy ich zawieraniu;
 • doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku Spółki przed KDPW w związku z rejestracją akcji w KDPW;
 • pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy Spółki;
 • przygotowanie dokumentu informacyjnego oraz wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta na NewConnect, nadzór prawny nad całością dokumentu informacyjnego oraz reprezentowanie Emitenta w postępowaniu przed GPW wraz z prowadzeniem master copy dokumentu informacyjnego;
 • doradztwo prawne w postępowaniu sądowym o wpis do rejestru KRS emisji nowych akcji i zmian statutu Spółki;
 • doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez Spółkę, członków organów Spółki, znaczących akcjonariuszy.

Dlaczego CK Legal?

 • pomagamy w pozyskaniu kapitału;
 • wspieramy uzyskanie szerszego dostępu do rynków kapitałowych;
 • pomagamy w uzyskaniu statusu spółki giełdowej;
 • wiemy, jak zapewnić płynność akcji.

Dla kogo?

Z naszej oferty korzystają emitenci – spółki zmierzające, banki i domy maklerskie, członkowie organów emitentów i akcjonariusze.

Pozostałe oferty