Rynek Kapitałowy

Autoryzowany Doradca NewConnect

Wejście firmy na rynek NewConnect otwiera drogę do nowych szans na rozwój spółki. Możesz pozyskać nowe źródło finansowania, uzyskać płynność akcji i wiarygodność firmy wśród potencjalnych partnerów.

Co oferujemy?

 • Przeprowadzimy prawne due diligence spółki. Dzięki temu zidentyfikujemy ewentualne ryzyka prawne związane ze spółką i jej debiutem w ASO. 
 • Pomożemy Ci opracować strukturę oferty i przygotować harmonogram projektu. 
 • Przygotujemy projekty uchwał walnego zgromadzenia spółki o zmianach statutu i dostosowaniu ich do wymogów giełdowych, o emisji akcji, ich dematerializacji oraz wprowadzeniu do ASO. Przygotujemy też inne niezbędne uchwały korporacyjne związane z ofertą. 
 • Przygotujemy dokumenty korporacyjne związane z wdrożeniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. 
 • Obejmiemy doradztwo w związku umowami innych doradców i podwykonawców, których zaangażujesz w ramach procesu. Dotyczy to w szczególności domu maklerskiego, który pełni rolę pośrednika finansowego, pośrednika rejestracyjnego oraz animatora akcji. 
 • Obejmiemy doradztwo prawne przy przeprowadzaniu oferty. Dotyczy to w szczególności kontaktów z analitykami, inwestorami i mediami oraz weryfikacji prawnej materiałów oferty prezentacje, materiały reklamowe i zaopatrzenia ich w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers). 
 • Przygotujemy umowy typu lock-up i obejmiemy doradztwo prawne przy ich zawieraniu. 
 • Zlecisz nam doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku spółki przed KDPW w związku z rejestracją akcji w KDPW. 
 • Spełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki. 
 • Przygotujemy dokument informacyjny oraz wniosek o wprowadzenie akcji Twojej spółki na NewConnect. Obejmiemy nadzór prawny nad całością dokumentu informacyjnego. Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu przed GPW. Zajmiemy się prowadzeniem master copy dokumentu informacyjnego. 
 • Wesprzemy Cię w postępowaniu sądowym o wpis do rejestru KRS emisji nowych akcji i zmian statutu spółki. 
 • Zlecisz nam doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez spółkę, członków organów spółki i znaczących akcjonariuszy. 

Dlaczego my?

 • Pomożemy Ci uzyskać kapitał.
 • Ułatwimy Ci szerszy dostęp do rynków kapitałowych.
 • Pomożemy uzyskać status spółki giełdowej.
 • Podzielimy się naszą wiedzą, jak zapewnić płynność akcji.
 • Od 22 marca 2011 r. pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy NewConnect.

Dla kogo?

Z naszej oferty korzystają emitenci – spółki zmierzające, banki i domy maklerskie, członkowie organów emitentów i akcjonariusze.

Pełniliśmy rolę Autoryzowanego Doradcy NewConnect dla następujących emitentów:

 • Summa Linguae Technologies S.A.:  wejście spółki na NewConnect (wprowadzenie akcji spółki serii B,C,D) oraz wtórne emisje wprowadzone na NewConnect – akcje spółki serii: A, E, F, G, H2, K, I, J, K, L, M, N
 • Planet B2B S.A.: wtórne emisje wprowadzone na NewConnect – akcje spółki serii: E, G, H, I
 • Centurion Finance ASI S.A.: wtórna emisja wprowadzona na NewConnect – akcje spółki serii D
 • Kupiec S.A.: wtórne emisje wprowadzone na NewConnect – akcje spółki serii A oraz D
 • Ryvu Therapeutics S.A.: wtórna emisja wprowadzona na NewConnect – akcje spółki serii D

Pozostałe oferty