Rynek Kapitałowy

Autoryzowany Doradca NewConnect

Wprowadzenie akcji spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect otwiera nowe możliwości rozwoju spółki, pozyskania finansowania, uzyskania płynności akcji, a także zwiększenia wiarygodności spółki wśród potencjalnych partnerów.

Co oferujemy?

 • przeprowadzenie prawnego due diligence spółki, którego celem jest identyfikacja ewentualnych ryzyk prawnych związanych ze spółką i jej debiutem w ASO;
 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania dokumentacji korporacyjnej spółki spełniającej wymogi dedykowane spółkom notowanym w ASO oraz procedur dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych;
 • prowadzenie szkoleń dla członków organów oraz kluczowych pracowników w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących w ASO;
 • doradztwo prawne w opracowaniu struktury oferty i harmonogramu wejścia na NewConnect;
 • przygotowanie projektów uchwał korporacyjnych związanych z wejściem spółki na NewConnect, w tym uchwał walnego zgromadzenia dotyczących emisji nowych akcji;
 • doradztwo prawne w obszarze zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect 2024”;
 • doradztwo prawne w zakresie umów zawieranych z pozostałymi doradcami zaangażowanymi przez Spółkę w ramach procesu, w szczególności z domem maklerskim;
 • doradztwo prawne przy przeprowadzaniu oferty akcji, również w zakresie kontaktów z analitykami, inwestorami i mediami, weryfikacja prawna materiałów reklamowych;
 • przygotowanie umów typu lock-up i doradztwo prawne przy ich zawieraniu;
 • reprezentowanie spółki przed KDPW w związku z rejestracją akcji w KDPW;
 • pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy Spółki – radczyni prawna Anita Gwóźdź oraz radca prawny Mieszko Kuźma to nasi doświadczeni Certyfikowani Doradcy NewConnect;
 • przygotowanie dokumentu informacyjnego oraz wniosku o wprowadzenie akcji spółki na NewConnect, nadzór prawny nad całością dokumentu informacyjnego oraz reprezentowanie emitenta w postępowaniu przed GPW wraz z prowadzeniem master copy dokumentu informacyjnego;
 • reprezentowanie spółki w postępowaniu sądowym o wpis emisji nowych akcji i zmian statutu spółki do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS;
 • doradztwo prawne w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez spółkę, członków organów spółki, znaczących akcjonariuszy.

Dlaczego CK Legal?

 • pomagamy w pozyskaniu kapitału;
 • wspieramy uzyskanie szerszego dostępu do rynków kapitałowych;
 • pomagamy w uzyskaniu statusu spółki giełdowej;
 • wiemy, jak zapewnić płynność akcji;
 • od 22 marca 2011 r. pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy NewConnect.

Dla kogo?

Z naszej oferty korzystają emitenci – spółki zmierzające na GPW, banki i domy maklerskie, członkowie organów emitentów i akcjonariusze.

Pełniliśmy rolę Autoryzowanego Doradcy NewConnect dla następujących emitentów:

 • Summa Linguae Technologies S.A.:  wejście spółki na NewConnect (wprowadzenie akcji spółki serii B,C,D) oraz wtórne emisje wprowadzone na NewConnect – akcje spółki serii: A, E, F, G, H2, K, I, J, K, L, M, N
 • Planet B2B S.A.: wtórne emisje wprowadzone na NewConnect – akcje spółki serii: E, G, H, I
 • Centurion Finance ASI S.A.: wtórna emisja wprowadzona na NewConnect – akcje spółki serii D
 • Kupiec S.A.: wtórne emisje wprowadzone na NewConnect – akcje spółki serii A oraz D
 • Ryvu Therapeutics S.A.: wtórna emisja wprowadzona na NewConnect – akcje spółki serii D

Pozostałe oferty