Rynek Kapitałowy

Transakcje kapitałowe (wezwania, programy odkupu)

Transakcje kapitałowe mają dla przedsiębiorstw duże znaczenie strategiczne. Po przeanalizowaniu potencjalnych korzyści i wyznaczeniu celów, niezbędna jest analiza prawna przedsięwzięcia a także przeprowadzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wieloletnie doświadczenie w obszarze transakcji kapitałowych pozwala nam na ich kompleksową obsługę prawną.

Co oferujemy?

  • doradztwo prawne w opracowaniu struktury oferty i współudział w przygotowaniu harmonogramu projektu;
  • doradztwo w relacjach z bankami i domami maklerskimi oraz KNF, KDPW i GPW;
  • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, a w szczególności umów inwestycyjnych i dokumentów ofert i wezwań;
  • doradztwo prawne przy transakcji, a w szczególności w zakresie kontaktów z inwestorami i mediami;
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem UOKIK;
  • doradztwo dla Zarządu Spółki będącej celem przejęcia;
  • doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez Spółkę, członków organów Spółki, znaczących akcjonariuszy.

Dlaczego CK Legal?

  • wspieramy Klientów na każdym kroku transakcji;
  • doradzamy, jak skutecznie przejąć Spółkę;
  • wspieramy również bezpieczne wyjście z inwestycji.

Z naszych usług w tym zakresie korzystają inwestorzy zamierzający przejąć spółkę, spółki będące celem przejęcia i ich zarządy, akcjonariusze spółek przejmowanych oraz spółki realizujące programy odkupu i ich akcjonariusze.

Pozostałe oferty