Rynek Kapitałowy

Obligacje i programy emisji obligacji

Emisja obligacji to jeden ze sposobów na zdobycie kapitału przez przedsiębiorstwo. Finansowanie dłużne przynosi wiele korzyści, ale wiąże się
z twardymi zasadami prawnymi. Mamy doświadczenie w ich prawidłowym stosowaniu i kompleksowej obsłudze firm w tym obszarze.

Co oferujemy?

 • przygotowanie prospektu podstawowego dla Programu Emisji Obligacji,
 • reprezentowanie Emitenta przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu;
 • przygotowanie ostatecznych warunków emisji dla każdej z ofert obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji;
 • doradztwo prawne w zakresie sporządzania suplementów do prospektu w trakcie trwania programu;
 • doradztwo w związku z umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez Spółkę w proces emisyjny;
 • doradztwo prawne przy oferowaniu obligacji;
 • weryfikację prawną materiałów oferty (prezentacja ofertowa, materiały reklamowe) i zaopatrzenia ich w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers);
 • doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku Spółki przed KDPW w związku z dematerializacją obligacji oraz przed GPW w związku z wprowadzeniem i dopuszczeniem obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst; jesteśmy też autoryzowanym Doradcą rynku Catalyst;
 • reprezentowanie obligatariuszy przy dochodzeniu roszczeń związanych z obligacjami;
 • doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez Spółkę i członków organów Spółki;
 • w przypadku emisji obligacji poza programem emisji obligacji: przygotowanie dokumentacji emisyjnej, w tym uchwały emisyjnej, warunków emisji, propozycja nabycia i formularza zapisu;
 • przygotowanie projektów uchwał korporacyjnych związanych z emisją;
 • przygotowanie dokumentacji zabezpieczeń obligacji;
 • pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń obligacji;
 • doradztwo w związku z umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez spółkę w proces emisyjny;
 • doradztwo prawne przy oferowaniu obligacji.

Dlaczego CK Legal?

 • pomagamy w pozyskaniu kapitału;
 • dbamy o właściwy przebieg procesu emisyjnego;
 • pomagamy w odzyskaniu kwot zainwestowanych w obligacje.

Współpracujemy z emitentami, inwestorami, bankami i domami maklerskimi oraz obligatariuszami.

Pozostałe oferty