Rynek Kapitałowy

Obligacje i programy emisji obligacji

Emisja obligacji jest jednym ze sposobów na zdobycie kapitału przez przedsiębiorstwo. Finansowanie dłużne przynosi wiele korzyści. Wiąże się jednak z twardymi zasadami prawnymi. Mamy doświadczenie w ich prawidłowym stosowaniu i kompleksowej obsłudze firm w tym obszarze.

Co oferujemy?

 • Przygotujemy prospekt podstawowego dla Programu Emisji Obligacji. 
 • Będziemy reprezentować Cię przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu. 
 • Przygotujemy ostateczne warunki emisji dla każdej z ofert obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji. 
 • Obejmiemy doradztwo prawne w zakresie sporządzania suplementów do prospektu w trakcie trwania programu. 
 • Zlecisz nam doradztwo w związku z umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez Spółkę w proces emisyjny. 
 • Obejmiemy doradztwo prawne przy oferowaniu obligacji. 
 • Sprawdzimy materiały oferty — prezentację ofertową, materiały reklamowe — i zaopatrzymy je w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers). 
 • Obejmiemy doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku spółki przed KDPW w związku z dematerializacją obligacji oraz przed GPW w związku z wprowadzeniem i dopuszczeniem obligacji spółki do obrotu na rynku Catalyst. Jesteśmy autoryzowanym Doradcą rynku Catalyst. 
 • Będziemy reprezentować obligatariuszy przy dochodzeniu roszczeń związanych z obligacjami. 
 • Zlecisz nam doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez spółkę i członków organów spółki. 
 • Jeśli emisja obligacji będzie odbywała się poza programem emisji obligacji: przygotujemy dokumentację emisyjną, w tym uchwałę emisyjną, warunki emisji, propozycję nabycia i formularza zapisu. 
 • Przygotujemy projekty uchwał korporacyjnych związanych z emisją. 
 • Przygotujemy dokumentację zabezpieczeń obligacji. 
 • Podejmiemy rolę administratora zabezpieczeń obligacji. 
 • Obejmiemy doradztwo w związku z umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez spółkę w proces emisyjny. 
 • Zlecisz nam doradztwo prawne przy oferowaniu obligacji. 

Dlaczego my?

 • Pomożemy w pozyskaniu kapitału. 
 • Zadbamy o właściwy przebieg procesu emisyjnego. 
 • Pomożemy w odzyskaniu kwot zainwestowanych w obligacje. 

Dla kogo?

 • Współpracujemy z emitentami, inwestorami, bankami i domami maklerskimi oraz obligatariuszami.

Pozostałe oferty