Rynek Kapitałowy

Podziały i połączenia spółek giełdowych

Procesy połączeń i podziałów spółek pozwalają na uwolnienie nowych możliwości przedsiębiorstw. Połączenie pozwala na skokowe zwiększenie rozmiarów firmy i otwiera nowe możliwości. Podział pozwala na rozwój poszczególnych biznesów w ramach osobnych spółek, albo na rozejście się dotychczasowych wspólników. 

Co oferujemy?

  • przeprowadzenie prawnego due diligence Spółki, którego celem jest identyfikacja ewentualnych ryzyk prawnych związanych z planowaną transakcją;
  • współudział w przygotowaniu harmonogramu projektu;
  • przygotowanie projektów dokumentacji transakcji (umowa inwestycyjna, plan połączenia albo podziału, sprawozdania zarządów, uchwały walnych zgromadzeń, zawiadomienia);
  • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji finansowej połączenia lub podziału spółek, w tym ustalenia i rozliczenia parytetu wymiany oraz ustalenia wartości majątku spółek;
  • przygotowanie prospektu lub innego dokumentu informacyjnego sporządzanego w związku z połączeniem lub podziałem;
  • reprezentowanie emitenta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu;
  • doradztwo przy wykonywaniu giełdowych obowiązków informacyjnych związanych z transakcją;
  • reprezentowanie Spółki w związanych z połączeniem lub podziałem postępowaniach przed sądem rejestrowym, KDPW i GPW.

Dlaczego CK Legal?

  • wspieramy proces reorganizacji i zmiany struktury prowadzonego biznesu;
  • dzięki reorganizacji otwierają się możliwości rozwoju firmy w nowych formach organizacyjnych oraz dywersyfikacja inwestycji.

Pracujemy na rzecz emitentów, znaczących akcjonariuszy, banków i domów maklerskich.

Pozostałe oferty