Transakcje M&A / CORPO

Umowy inwestycyjne

Umowy inwestycyjne to złożone, wieloetapowe i często wielopodmiotowe transakcje. Kontrakt zawarty między inwestorem i pomysłodawcą biznesu umożliwia m.in. ustalenie zasad dokapitalizowania spółki, współpracy pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami oraz prawa do partycypowania w zyskach, czy zasad wyjścia z inwestycji.

Co oferujemy?

  • opracowanie i negocjacje wstępnych warunków transakcji (termsheet, list intencyjny);
  • opracowanie zasad wejścia inwestora do spółki, współpracy pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami spółki, zasad ładu korporacyjnego, aż po zasady wyjścia;
  • przygotowanie i przeprowadzenie badania prawnego due dilligence w ramach wejścia inwestora i zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy stronami transakcji.

Dlaczego CK Legal?

  • wspieramy klientów w przygotowaniu  pełnej dokumentacji transakcyjnej obejmującej zarówno umowę inwestycyjną jak i porozumienie wspólników/akcjonariuszy, zmianę umowy spółki/statutu oraz dokumentację niezbędnych zabezpieczeń;
  • angażujemy się w cały proces inwestycyjny począwszy od przygotowania NDA, przez weryfikację wstępnych warunków transakcji, proces due diligence, po negocjacje poszczególnych zapisów umowy inwestycyjnej i umowy spółki/statutu, aż do zamknięcia transakcji (closing) oraz przygotowania zabezpieczeń i dokumentacji postclosingowej.

Pomagamy w przygotowaniu umów inwestycyjnych zarówno dla startupów, spółek na dalszym etapie rozwoju (A series, B series), jak i dla funduszy Venture Capital/Private Eqity oraz Aniołów Biznesu.

Pozostałe oferty