Transakcje M&A / CORPO

Krajowe i międzynarodowe fuzje i przejęcia (M&A)

Jednym z podstawowych obszarów działalności CK Legal jest praktyka fuzji i przejęć. Wspieramy sprzedaże i nabycia przedsiębiorstw, a także działania podejmowane przez inwestorów strategicznych i finansowych. Każdą transakcję traktujemy indywidualnie, uwzględniając oczekiwania rynkowe.

Co oferujemy?

 • zaplanowanie prawnej i podatkowej struktury transakcji;
 • organizację i przeprowadzenie procesu due diligence (w tym vendor’s due diligence i przygotowanie virtual data room);
 • wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu warunków transakcji (term sheet);
 • przygotowanie i negocjowanie umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych (w tym SPA oraz disclosure letter);
 • przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentowania przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi;
 • doradztwo przy zamknięciu i rozliczeniu transakcji.

Dlaczego CK Legal?

 • specjalizujemy się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców sprzedających prowadzoną działalność (w formie spółki i nie tylko), w tym na rzecz inwestorów strategicznych i inwestorów finansowych (np. funduszy private equity);
 • przeprowadzamy transakcje sprzedaży udziałów i akcji (w tym akcji spółek giełdowych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych;
 • przeprowadzamy transakcje MBO (management buyout) – wykup menedżerski;
 • przeprowadzamy transakcje LBO (leveraged buyout) – wykup lewarowy,
 • przygotowujemy umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture;
 • zajmujemy się transakcjami łączenia, podziału oraz przekształceń spółek;
 • wybieramy optymalną strukturę transakcji i sposób jej przeprowadzenia;
 • przygotowujemy sprzedających i ich przedsiębiorstwa do sprzedaży;
 • pomagamy w wyborze rozwiązań skutecznie ograniczających odpowiedzialność sprzedających w ramach transakcji;
 • kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i komfort sprzedających w ramach przeprowadzanej transakcji tak, aby transakcja była sukcesem sprzedających.

Pracujemy na rzecz inwestorów strategicznych i finansowych (w tym funduszy private equity), sprzedających, kupujących oraz spółek będących przedmiotem transakcji, banków inwestycyjnych doradzających w transakcjach, banków oraz funduszy finansujących transakcje. Świadczymy usługi zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw.

Pozostałe oferty