Transakcje M&A / CORPO

Krajowe i międzynarodowe fuzje i przejęcia (M&A)

Jednym z podstawowych obszarów naszej działalności jest praktyka fuzji i przejęć. Wspieramy sprzedaże i nabycia przedsiębiorstw, a także działania podejmowane przez inwestorów strategicznych i finansowych. Każdą transakcję traktujemy indywidualnie, uwzględniając oczekiwania rynkowe.

Co oferujemy?

 • Zaplanujemy prawną i podatkową strukturę transakcji. 
 • Zorganizujemy i przeprowadzimy proces due diligence (w tym vendor’s due diligence i przygotowanie virtual data room). 
 • Wesprzemy Cię w przygotowaniu i negocjowaniu warunków transakcji (term sheet).
 • Przygotujemy i będziemy negocjowali umowy oraz pozostałe dokumenty transakcyjne (w tym SPA oraz disclosure letter). 
 • Przygotujemy zgłoszenie zamiaru koncentracji i reprezentowania przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi. 
 • Obejmiemy doradztwo przy zamknięciu i rozliczeniu transakcji. 

Dlaczego my?

 • Specjalizujemy się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców sprzedających prowadzoną działalność — w formie spółki i nie tylko — w tym na rzecz inwestorów strategicznych i inwestorów finansowych, np. funduszy private equity. 
 • Przeprowadzimy transakcje sprzedaży udziałów i akcji — w tym akcji spółek giełdowych, zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych. 
 • Przeprowadzimy transakcje management buyout — wykup menedżerski. 
 • Przeprowadzimy transakcje leveraged buyout — wykup lewarowy. 
 • Przygotujemy umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture. 
 • Zajmiemy się transakcjami łączenia, podziału oraz przekształceń spółek. 
 • Wybierzemy optymalną strukturę transakcji i sposób jej przeprowadzenia. 
 • Przygotujemy sprzedających i ich przedsiębiorstwa do sprzedaży. 
 • Pomożemy wybrać rozwiązania skutecznie ograniczające odpowiedzialność sprzedających w ramach transakcji. 
 • Zadbamy o bezpieczeństwo i komfort sprzedających w ramach przeprowadzanej transakcji tak, aby transakcja była sukcesem sprzedających. 

Dla kogo?

 • Pracujemy na rzecz inwestorów strategicznych i finansowych (w tym funduszy private equity), sprzedających, kupujących oraz spółek będących przedmiotem transakcji, banków inwestycyjnych doradzających w transakcjach, banków oraz funduszy finansujących transakcje. Świadczymy usługi zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw. 

Pozostałe oferty