Transakcje M&A / CORPO

ASI (alternatywne spółki inwestycyjne)

Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest instytucją wspólnego inwestowania. Przedmiotem jej działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów, żeby móc ulokować je zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. ASI nie jest jednocześnie klasycznym funduszem inwestycyjnym. 

Aktualnie działalność inwestycyjną mogą prowadzić wyłącznie: 

1. Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFI) (ang. UCITS – Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities). 

2. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI) do których zaliczają się Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO), Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). 

Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez inne podmioty jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. 

Co oferujemy?

 • Będziemy reprezentować Cię przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie wpisu do rejestru zarządzających ASI. Wesprzemy Cię też w wypełnianiu obowiązków informacyjnych systemem ESPI. 
 • Przygotujemy wszystkie procedury i dokumenty korporacyjne ASI, tj.: umowy/statuty spółek (ZASI i ASI), polityki i strategie inwestycyjne, procedury kategoryzacji inwestorów/klientów, procedury AML, polityki ochrony danych osobowych (RODO), polityki zarządzania konfliktem interesów. 
 • Obejmiemy kompleksową obsługę prawną związaną z wejściem inwestorów do ASI. 
 • Zajmiemy się obsługą prawną inwestycji ASI, tj. dostosowaniem dokumentacji transakcyjnej do danej inwestycji. 
 • Zapewnimy korporacyjną obsługę prawną w zakresie przygotowania projektów uchwał organów ASI — w tym komitetu inwestycyjnego. 
 • Zapewnimy doradztwo prawne w obszarze prawidłowości wykonania przez ASI umowy z inwestorem publicznym:KFK, PFR, NCBR, PARP. 
 • Zapewnimy doradztwo prawne w zakresie możliwości wyjścia ASI z inwestycji, w szczególności przy wprowadzeniu akcji na giełdę i do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. 
 • Zajmiemy się doradztwem podatkowym w sprawach podatku VAT i CIT. 
 • Będziemy na bieżąco udzielać porad prawnych i wydawać opinie prawne. 

Dlaczego my?

 • Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z tworzeniem, bieżącą obsługą oraz likwidacją spółek, ich połączeniami, podziałami i przekształceniami. 
 • Stosujemy zwolnienie z VAT do usług obsługi prawnej świadczonych na rzecz ZASI, a związanych bezpośrednio z zarządzaniem ASI. To oznacza, że nie obciążymy Cię tym podatkiem. 
 • Reprezentujemy podmioty rynku kapitałowego w postępowaniach przed organami administracji publicznej w sprawach, które dotyczą sankcji administracyjnych oraz w sprawach dochodzenia odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi. 
 • Oferujemy pomoc prawną w zakresie ustalania warunków uczestnictwa przez inwestorów w ASI. Dotyczy to również doradztwa w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy inwestorem a ASI. 
 • Wesprzemy Cię kompleksowo w zakresie implementacji przepisów. Wdrażamy takie regulacji jak: UCITS/ZAFI/ASI, MAR, czy AML. 

Pozostałe oferty