Transakcje M&A / CORPO

Przekształcenia, podziały i połączenia przedsiębiorstw

Połączenia, przekształcenia i podziały spółek są częstym elementem procesów reorganizacji przedsiębiorstw. Niezbędne jest wsparcie prawne firmy w przygotowaniu i wdrożeniu danego scenariusza reorganizacji. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesach połączenia, przekształcenia i podziału spółek.

Co oferujemy?

 • Opracujemy możliwe do wdrożenia scenariusze reorganizacji, mające służyć osiągnięciu założonych celów. 
 • Obejmiemy doradztwo w wyborze optymalnego scenariusza reorganizacji. 
 • Wskażemy wszelkie skutki prawne/podatkowe, związane z połączeniem, przekształceniem lub podziałem spółki. 
 • Opracujemy szczegółowy harmonogram wdrożenia procesu reorganizacji. 
 • Przygotujemy dokumenty związane z realizacją danego scenariusza reorganizacji. Dotyczy to w szczególności planu połączenia, przekształcenia czy podziału, uchwał organów spółek, niezbędnych zawiadomień i wniosków. 
 • Zapewnimy wsparcie w kontaktach z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi, kontrahentami i pracownikami w związku z wdrażanym procesem reorganizacji. Dotyczy to w szczególności rejestracji zmian danych w sądzie rejestrowym, wieczystoksięgowym oraz we właściwych urzędach. 
 • Zapewnimy koordynację i nadzór nad wszystkimi działaniami realizowanymi w związku z reorganizacją. 
 • Obejmiemy bieżące doradztwo prawne i podatkowe związane z realizowanymi działaniami, w tym również po zakończeniu procesu reorganizacji. 

Dlaczego my?

 • Świadczymy usługi obejmujące: kompleksową obsługę procesów przekształceń, połączeń i podziałów spółek, w tym emisji udziałów, akcji lub instrumentów dłużnych. 
 • Jesteśmy obecni na każdym kroku podjętego procesu reorganizacji działalności przedsiębiorstwa. 

Dla kogo?

 • Tę ofertę kierujemy do przedsiębiorców — od działalności jednoosobowej (aby mogli przekształcić firmę w dużo bezpieczniejszą spółkę) do spółek osobowych i kapitałowych. Działania dostosowujemy do celów biznesowych. 

Pozostałe oferty