Transakcje M&A / CORPO

Przekształcenia, podziały i połączenia przedsiębiorstw

Połączenia, przekształcenia i podziały spółek są częstym elementem procesów reorganizacji przedsiębiorstw. Wsparcie prawne firmy w przygotowaniu i wdrożeniu danego scenariusza reorganizacji jest niezbędne. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesach połączenia, przekształcenia i podziału spółek.

Co oferujemy?

  • opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy reorganizacji, mających służyć osiągnięciu założonych celów;
  • doradztwo w wyborze optymalnego scenariusza reorganizacji;
  • identyfikację wszelkich skutków prawnych/ podatkowych, związanych z połączeniem, przekształceniem lub podziałem spółki;
  • opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia procesu reorganizacji;
  • przygotowanie dokumentów związanych z realizacją danego scenariusza reorganizacji (w szczególności planu połączenia, przekształcenia, czy podziału, uchwał organów spółek, niezbędnych zawiadomień i wniosków);
  • wsparcie w kontaktach z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi, kontrahentami i pracownikami w związku z wdrażanym procesem reorganizacji (w tym w zakresie rejestracji zmian danych w sądzie rejestrowym, wieczystoksięgowym oraz we właściwych urzędach);
  • koordynację i nadzór nad wszystkimi działaniami realizowanymi w związku z reorganizacją;
  • bieżące doradztwo prawne i podatkowe związane z realizowanymi działaniami, w tym również po zakończeniu procesu reorganizacji.

Dlaczego CK Legal?

  • świadczymy usługi obejmujące kompleksową obsługę procesów przekształceń, połączeń i podziałów spółek, w tym emisji udziałów, akcji lub instrumentów dłużnych;
  • jesteśmy obecni na każdym kroku podjętego procesu reorganizacji działalności przedsiębiorstwa.

Ofertę kierujemy do przedsiębiorców – od działalności jednoosobowej (aby mogli przekształcić firmę w dużo bezpieczniejszą spółkę) do spółek osobowych i kapitałowych. Działania dostosowujemy do celów biznesowych.

Pozostałe oferty