Transakcje M&A / CORPO

Due diligence

Due diligence polega na  szczegółowym badaniu kondycji przedsiębiorstwa, którego celem jest wycena. Analiza ta pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko inwestycyjne.

Co oferujemy?

 • Badanie przedinwestycyjne — w tym vendor’s due diligence. 
 • Przeprowadzimy proces prawny due diligence. 
 • Zrobimy kompleksowe badanie prawne obejmujące w szczególności: sprawy korporacyjne, sprawy pracownicze, istotny majątek, umowy handlowe, nieruchomości, umowy finansowe, sprawy administracyjne, spory sądowe, własność intelektualną, przetwarzanie danych osobowych. 
 • Zidentyfikujemy potencjalne ryzyka prawne związane z działalnością badanego podmiotu. 
 • Podejmiemy negocjacje przy dokumentach transakcyjnych: oświadczenia zapewnień i disclosure letter. 
 • Przedstawimy rekomendacje w zakresie mitygacji ryzyk. 
 • Przygotujemy i wdrożymy plany naprawcze i procedury w związku ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami. 
 • Sporządzimy wzorce dokumentów. 

Dlaczego my?

 • Zminimalizujemy ryzyko biznesowe: zidentyfikujemy problemy prawne związane z przedmiotem transakcji. 
 • Dostarczymy Ci informacji na temat stanu badanego podmiotu, co pozwoli ustalić właściwą cenę transakcji. 
 • Zasygnalizujemy nieprawidłowe zapisy w umowach, które stosuje badany podmiot. 
 • Wskażemy kierunek zmian w umowach z kontrahentami. 
 • Pomożemy zabezpieczyć prawa własności intelektualnej i chronić tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Dla kogo?

 • Reprezentujemy krajowych i zagranicznych inwestorów strategicznych i finansowych (w tym VC/PE), sprzedających, kupujących oraz spółki będące przedmiotem transakcji M&A, start-upy. 

Pozostałe oferty