Transakcje M&A / CORPO

Prawo spółek

Kompleksowa obsługa prawna spółek jest niezbędnym elementem ich prawidłowego funkcjonowania. Warto ją powierzyć firmie prawnej z dużym doświadczeniem.

Co oferujemy?

 • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej;
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej: zbywania ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych lub udziałów i akcji w spółkach kapitałowych; czy podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółek;
 • koordynację posiedzeń organów spółki – obsługę i przygotowanie dokumentów dla zarządu i rady nadzorczej;
 • obsługę zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach, wobec spółki, w sporach ze spółką lub pozostałymi wspólnikami/akcjonariuszami;
 • reprezentowanie podmiotów przed sądami rejestrowymi lub innymi właściwymi sądami lub organami;
 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących: sporów korporacyjnych, spraw związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek oraz ustalaniem nieistnienia takich uchwał, wyłączeniem wspólnika ze spółki, a także związanych z przymusowym wykupem lub odkupem akcji;
 • pełną obsługę procesu podziału, przekształcenia, łączenia spółek lub likwidacji spółek;
 • doradztwo w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym spółek;
 • zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących wykładni i stosowania przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Dlaczego CK Legal?

 • pomagamy rozwiązywać konflikty wspólników i eliminujemy ryzyko związane z błędami w organizacji zgromadzeń;
 • umożliwiamy zabezpieczenie interesów spółek;
 • dbamy o corporate governance (ład korporacyjny) – gwarantujemy i umożliwiamy prowadzenie jednolitej dokumentacji korporacyjnej.

Reprezentujemy spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz wspólników spółek osobowych i kapitałowych.

Pozostałe oferty