Doradztwo w biznesie

Restrukturyzacje i upadłości

Niewypłacalność powoduje nietypowe problemy nie tylko samego dłużnika, ale całego jego otoczenia, od wierzycieli po członków organów. Tworzy to ryzyka, ale i wyjątkowe okazje inwestycyjne.

Co oferujemy?

  • Przygotowujemy koncepcje restrukturyzacji zadłużenia oraz przejęć tzw. trudnych aktywów;
  • Prowadzimy transakcje przejęcia aktywów podmiotów w trudnej sytuacji finansowej;
  • Doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych, zarówno sądowych, jak i pozasądowych;
  • Doradzamy przy emisjach papierów wartościowych emitentów w niestabilnej sytuacji finansowej;
  • Dochodzimy należności wobec dłużników zagrożonych niewypłacalnością;
  • Chronimy interesy członków zarządów i rad nadzorczych niewypłacalnych dłużników.

Dlaczego CK Legal?

  • zapewniamy nieszablonowe podejście do trudnych transakcji;
  • potrafimy połączyć różne kompetencja prawnicze i finansowe, co jest niezbędne w projektach związanych z niewypłacalnością;
  • pomagamy w odzyskaniu kwot należnych od dłużników w kłopotach finansowych.

W procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych wspieramy emitentów dłużników, wierzyciel i członków zarządów i rad nadzorczych dłużnika.

Pozostałe oferty