Nowe technologie

Ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualna nierzadko ma fundamentalne znaczenie dla biznesu. Bez względu na wielkość i zasięg działania firmy – jest obecna w każdej branży. Tę niematerialną własność chroni prawo.

Co oferujemy?

 • analizę potrzeb Klienta w zakresie uzyskania bądź udostępniania praw do korzystania z przedmiotów własności intelektualnej i rekomendację w zakresie dostępnych rozwiązań;
 • doradztwo w zakresie pozyskania przez Klienta uprawnień do korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym w ramach nabycia praw własności intelektualnej, ich licencjonowania (w ramach licencji wyłącznych, niewyłącznych, w ramach SaaS, Paas i IaaS);
 • audyt licencyjny lub due diligence w obszarze własności intelektualnej;
 • przygotowywanie umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz przeniesienia praw z patentu i innych praw własności przemysłowej;
 • przygotowywanie umów licencji wyłącznych i niewyłącznych dotyczących autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej (licencje dotyczące korzystania z wynalazków i znaków towarowych);
 • przygotowywanie regulaminów unijnych znaków certyfikujących i znaków towarowych gwarancyjnych;
 • wsparcie w negocjacjach umów dotyczących praw własności intelektualnej zarówno z perspektywy uprawnionego z praw własności intelektualnej, jak i z perspektywy nabywcy takich praw;
 • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
 • prowadzenie postępowań w zakresie ochrony i obrony przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej.

Dlaczego CK Legal?

 • weryfikujemy sytuację prawną i stan posiadania przedmiotów praw własności intelektualnej oraz podstawy prawne takiego posiadania przez podmioty inwestycji;
 • opracowujemy wzorcową dokumentację transakcyjną dotyczącą własności intelektualnej – wzory umów dotyczących nabycia, przeniesienia, licencjonowania i korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej w odniesieniu do kontrahentów, współpracowników, pracowników i podwykonawców;
 • przygotowujemy umowy i regulaminy korzystania ze wspólnych praw własności intelektualnej;
 • zapewniamy skuteczne i zgodne z celem, ekonomicznym sensem oraz wolą stron ujęcie kwestii praw własności intelektualnej w umowach inwestycyjnych, dotyczących przeniesienia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów oraz w innych umowach niedotyczących bezpośrednio praw własności intelektualnej;
 • wspieramy Klientów w negocjacjach umów wdrożeniowych oraz licencyjnych w obszarze sprzedaży i licencjonowania oprogramowania;
 • pomagamy uporządkować zasady korzystania z praw własności intelektualnej pomiędzy podmiotami w grupach kapitałowych;
 • opracowujemy – pod kątem prawidłowego nabycia praw własności intelektualnej – umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontrakty menadżerskie, umowy o współpracy.

Reprezentujemy inwestorów, startupy, sprzedających, kupujących oraz spółki będące przedmiotem transakcji. Z naszego doradztwa mogą skorzystać spółki technologiczne, grupy kapitałowe i firmy rodzinne.

Pozostałe oferty