Nowe technologie

Ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualna nierzadko ma fundamentalne znaczenie dla biznesu. Bez względu na wielkość i zasięg działania firmy — jest obecna w każdej branży. Tę niematerialną własność chroni prawo.

Co oferujemy?

 • Przeanalizujemy Twoje potrzeby w zakresie uzyskania bądź udostępniania praw do korzystania z przedmiotów własności intelektualnej. Przekażemy Ci rekomendację w zakresie dostępnych rozwiązań. 
 • Obejmiemy doradztwo w zakresie pozyskania uprawnień do korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym w ramach nabycia praw własności intelektualnej, ich licencjonowania: w ramach licencji wyłącznych, niewyłącznych, w ramach SaaS, Paas i IaaS. 
 • Przeprowadzimy audyt licencyjny lub due diligence w obszarze własności intelektualnej. 
 • Przygotujemy umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz przeniesienia praw z patentu i innych praw własności przemysłowej. 
 • Przygotujemy umowy licencji wyłącznych i niewyłącznych dotyczących autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej — licencje dotyczące korzystania z wynalazków i znaków towarowych. 
 • Przygotujemy regulaminy unijnych znaków certyfikujących i znaków towarowych gwarancyjnych. 
 • Zapewnimy Ci wsparcie w negocjacjach umów dotyczących praw własności intelektualnej zarówno z perspektywy uprawnionego z praw własności intelektualnej, jak i z perspektywy nabywcy takich praw. 
 • Będziemy zgłaszać znaki towarowe i wzory przemysłowe. 
 • Poprowadzimy postępowania w zakresie ochrony i obrony przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej. 

Dlaczego my?

 • Weryfikujemy sytuację prawną i stan posiadania przedmiotów praw własności intelektualnej oraz podstawy prawne takiego posiadania przez podmioty inwestycji. 
 • Opracowujemy wzorcową dokumentację transakcyjną dotyczącą własności intelektualnej — wzory umów dotyczących nabycia, przeniesienia, licencjonowania i korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej w odniesieniu do kontrahentów, współpracowników, pracowników i podwykonawców. 
 • Przygotowujemy umowy i regulaminy korzystania ze wspólnych praw własności intelektualnej. 
 • Zapewniamy skuteczne i zgodne z celem, ekonomicznym sensem oraz wolą stron ujęcie kwestii praw własności intelektualnej w umowach inwestycyjnych, dotyczących: przeniesienia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów oraz w innych umowach niedotyczących bezpośrednio praw własności intelektualnej. 
 • Wspieramy klientów w negocjacjach umów wdrożeniowych oraz licencyjnych w obszarze sprzedaży i licencjonowania oprogramowania. 
 • Pomagamy uporządkować zasady korzystania z praw własności intelektualnej między podmiotami w grupach kapitałowych. 
 • Opracowujemy — pod kątem prawidłowego nabycia praw własności intelektualnej — umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontrakty menedżerskie, umowy o współpracy. 

Dla kogo?

 • Reprezentujemy inwestorów, startupy, sprzedających, kupujących oraz spółki będące przedmiotem transakcji. Z naszego doradztwa mogą skorzystać spółki technologiczne, grupy kapitałowe i firmy rodzinne.

Pozostałe oferty