Doradztwo w biznesie

Podatkowe planowanie transakcji

Doradzamy naszym klientom w prowadzeniu biznesu i organizacji działalności, tak aby wprowadzane rozwiązania były efektywne nie tylko pod kątem biznesowym i prawnym, ale również podatkowym. Ten sam cel możesz bowiem zrealizować przy użyciu wielu modeli biznesowych. 

Doradzając naszym klientom, bierzemy pod uwagę nie tylko obowiązujące przepisy, lecz także ich planowane zmiany. Takie podejście pozwala na tworzenie długoterminowych rozwiązań.

Co oferujemy?

Obejmiemy doradztwo prawno-podatkowe w zakresie: 

  • restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych); 
  • podatkowo-prawnych aspektów sukcesji biznesu/aktywów przy wykorzystaniu krajowych i międzynarodowych rozwiązań; 
  • planowania podatkowego, redystrybucji zysków dla zamożnych osób fizycznych; 
  • w procesach fuzji i przejęć; 
  • wyjścia z inwestycji, tj. sprzedaży nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach oraz innych cennych składników majątku; 
  • podatkowo-prawnych aspektów strukturyzacji finansowania dłużnego; 
  • działalności badawczo-rozwojowej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. 

Zaplanujemy struktury kapitałowe w oparciu o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. 

Opracujemy koncepcje i pomożemy w tworzeniu podatkowych grup kapitałowych. 

Opracujemy i wdrożymy struktury, których celem będzie sekurytyzacja wierzytelności z wykorzystaniem podmiotów mających siedzibę w Polsce i za granicą. 

Przeprowadzimy audyt podatkowy istniejących struktur pod kątem już wprowadzonych przepisów mających zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz klauzuli obejścia prawa. 

Dlaczego my?

  • Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów oraz wdrażanie długoterminowej strategii rozwoju biznesu. 
  • Szczególną uwagę poświęcamy wszechstronnemu zabezpieczeniu planowanych transakcji. 
  • Przy wdrażaniu międzynarodowych projektów współpracujemy z renomowanymi doradcami podatkowymi i prawnymi z odpowiednich jurysdykcji. 

Pozostałe oferty