Doradztwo w biznesie

Podatkowe planowanie transakcji

Doradzamy naszym klientom w prowadzeniu biznesu i organizacji działalności, tak aby wprowadzane rozwiązania były efektywne nie tylko pod kątem biznesowym i prawnym, ale również podatkowym. Ten sam cel można bowiem realizować przy użyciu wielu modeli biznesowych.

Co oferujemy?

 • doradztwo w zakresie podatkowo-prawnych aspektów sukcesji biznesu/aktywów przy wykorzystaniu krajowych i międzynarodowych rozwiązań;
 • kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia i tworzenie podmiotów gospodarczych);
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego, redystrybucji zysków dla zamożnych osób fizycznych;
 • kompleksowe doradztwo podatkowe w procesach fuzji i przejęć;
 • kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe przy wyjściu z inwestycji, tj. przy sprzedaży nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach oraz innych cennych składników majątku;
 • opracowywanie i wdrażanie struktur mających na celu sekurytyzację wierzytelności z wykorzystaniem podmiotów mających siedzibę w Polsce i za granicą;
 • doradztwo w zakresie podatkowo-prawnych aspektów strukturyzacji finansowania dłużnego;
 • planowanie struktur kapitałowych w oparciu o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne;
 • opracowywanie koncepcji i pomocą w tworzeniu podatkowych grup kapitałowych;
 • kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej;
 • audyt podatkowy istniejących struktur pod kątem już wprowadzonych przepisów mających zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz klauzuli obejścia prawa.

Dlaczego CK Legal?

 • dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów oraz wdrażanie długoterminowej strategii rozwoju biznesu;
 • szczególną uwagę poświęcamy wszechstronnemu zabezpieczeniu planowanych transakcji;
 • wdrażając międzynarodowe projekty współpracujemy z renomowanymi doradcami podatkowymi i prawnymi z odpowiednich jurysdykcji.

Doradzając naszym klientom, bierzemy pod uwagę nie tylko obowiązujące przepisy, lecz także ich planowane zmiany. Takie podejście pozwala na tworzenie długoterminowych rozwiązań.

Pozostałe oferty