Doradztwo w biznesie

Umowy handlowe

Umowy handlowe są podstawowym narzędziem w prowadzeniu biznesu. Każdego dnia zawierają je zarówno start-upy, małe firmy, jak i duże podmioty – producenci, dystrybutorzy i usługodawcy z każdej branży.

Co oferujemy?

 • Przygotujemy i zaopiniujemy umowy handlowe Twojej firmy. 
 • Wesprzemy Cię na etapie negocjacji oraz realizacji kontraktu. 
 • Przygotujemy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb i usług, które świadczysz. 
 • Stworzymy wzory umów niezbędnych do wykorzystywania w codziennej działalności Twojej firmy. 
 • Przeanalizujemy Twoje umowy z zagranicznymi kontrahentami pod kątem ich zgodności z polskim prawem. 
 • Wesprzemy Cię w obszarach: pozyskania finansowania, negocjacji i przygotowania umów finansowych wraz z dokumentacją zabezpieczeń. 
 • Przygotujemy i wesprzemy Cię w negocjowaniu: umów dystrybucyjnych, umów sprzedaży i dostawy, umów świadczenia usług, ogólnych warunków sprzedaży, umów leasingu i umów najmu. 

Dlaczego my?

 • Pomagamy zaprojektować i zabezpieczyć relacje biznesowe naszych partnerów. 
 • Ograniczamy ryzyko zawarcia niekorzystnych umów z kontrahentami. 
 • Konsultujemy postanowienia dotyczące przedterminowego rozwiązywania umów i ich skutków. 
 • Wspieramy realizację już zawartych umów.  
 • Sygnalizujemy ryzykowne postanowienia umowne. 
 • Wprowadzamy odpowiednie regulacje dotyczące odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 • Analizujemy umowy pod kątem przestrzegania regulacji konsumenckich oraz ochrony danych osobowych. 
 • Weryfikujemy, czy podpisywane umowy nie zawierają niedozwolonych klauzul ograniczających konkurencję. 
 • Mamy bogate doświadczenie biznesowe i niezbędną wiedzę, konieczne w obsłudze prawnej kontraktów handlowych. 

Pozostałe oferty