Doradztwo w biznesie

Umowy handlowe

Umowy handlowe to podstawowe narzędzie prowadzenia biznesu. Każdego dnia zawierają je zarówno start-upy, małe firmy, jak i duże podmioty – producenci, dystrybutorzy i usługodawcy z każdej branży.

Co oferujemy?

 • przygotowanie i opiniowanie umów handlowych zawieranych przez naszych klientów;
 • wsparcie na etapie negocjacji oraz realizacji kontraktu;
 • przygotowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta i usług które świadczy;
 • tworzenie wzorów umów niezbędnych do wykorzystywania w codziennej działalności firmy;
 • analizę umów z zagranicznymi kontrahentami pod kątem ich zgodności z polskim prawem;
 • wsparcie w obszarach: pozyskiwania finasowania, negocjacji i przygotowania umów finansowych wraz z dokumentacją zabezpieczeń;
 • przygotowanie i negocjowanie umów dystrybucyjnych, umów sprzedaży i dostawy, umów świadczenia usług, ogólnych warunków sprzedaży, umowy leasingu, umowy najmu.

Dlaczego CK Legal?

 • pomagamy zaprojektować i zabezpieczyć relacje biznesowe naszych partnerów;
 • ograniczamy ryzyko zawarcia niekorzystnych umów z kontrahentami,
 • konsultujemy postanowienia dotyczące przedterminowego rozwiązywania umów i ich skutków;
 • wspieramy realizację już zawartych umów, sygnalizujemy ryzykowne postanowienia umowne;
 • wprowadzamy odpowiednie regulacje dotyczące odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • analizujemy umowy pod kątem przestrzegania regulacji konsumenckich oraz ochrony danych osobowych;
 • weryfikujemy, czy podpisywane umowy nie zawierają niedozwolonych klauzul ograniczających konkurencję.

Mamy bogate doświadczenie biznesowe i niezbędną wiedzę, konieczne w obsłudze prawnej kontraktów handlowych.

Pozostałe oferty