Doradztwo w biznesie

Prawo dla menadżera

Długoterminowe programy motywacyjne to świetne narzędzie prowadzące do wzrostu zaangażowania i wysokiego stopnia integracji pracownika z organizacją. Potrafimy je tworzyć.

Co oferujemy?

  • kontrakty menadżerskie i umowy współpracy;
  • analizę struktury wynagrodzenia członków Zarządu i kluczowych menedżerów;
  • analizę skutków podatkowych wprowadzenia proponowanych rozwiązań;
  • konstrukcje opcji menadżerskich oraz wdrożenie zaproponowanych programów;
  • ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, regulacje dotyczące zasad działalności konkurencyjnej oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich twórców.

Dlaczego CK Legal?

  • pomagamy stworzyć programy motywacyjne i wprowadzić najkorzystniejsze rozwiązania zapewniające menedżerowi optymalne wynagrodzenie oraz koszty podatkowe;
  • pomagamy w ograniczeniu kosztów wynagrodzeń;
  • chronimy tajemnicę przedsiębiorstwa;
  • zapewniamy skuteczne mechanizmy regulujące zasady działalności konkurencyjnej;
  • chronimy IP wytwarzane przez współpracowników.

Reprezentujemy członków zarządów spółek kapitałowych, dyrektorów działów i menedżerów.

Pozostałe oferty