Doradztwo w biznesie

Energetyka

Sektor energetyczny to strategiczna gałąź przemysłu. Profesjonalna obsługa prawna ma w tej branży ogromne znaczenie.

Co oferujemy?

 • doradztwo w postępowaniach o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z przyłączeniem do sieci i zawieraniem umów o przyłączenie do sieci;
 • reprezentowanie firmy w postępowaniach przez Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • przeprowadzenie due diligence podmiotów z rynku energetycznego;
 • doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów z sektora energetycznego;
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży i dystrybucji gazu płynnego;
 • przygotowywanie umów z kontrahentami i konsumentami;
 • wsparcie w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Dlaczego CK Legal?

 • zapewniamy bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności związanej z handlem i dystrybucją gazu płynnego (LPG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG);
 • pomagamy w rozwiązywaniu problemów w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Celnym;
 • wspieramy firmy w toku procesów inwestycyjnych, przeprowadzając audyty prawne i planując całą strukturę transakcji razem z naszym działem M&A.

Mamy unikalne doświadczenie, niezbędne w obsłudze prawnej sektora energetycznego.

Pozostałe oferty