Doradztwo w biznesie

Energetyka

Sektor energetyczny to strategiczna gałąź przemysłu. Profesjonalna obsługa prawna ma w tej branży ogromne znaczenie. 

Mamy unikalne doświadczenie, które jest niezbędne w obsłudze prawnej sektora energetycznego.

Co oferujemy?

 • Obejmiemy doradztwo w postępowaniach o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią. 
 • Przygotujemy dokumentację związaną z przyłączeniem do sieci i zawieraniem umów o przyłączenie do sieci. 
 • Będziemy reprezentować Twoją firmę w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. 
 • Przeprowadzimy due diligence podmiotów z rynku energetycznego. 
 • Obejmiemy doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów z sektora energetycznego. 
 • Przygotujemy i będziemy negocjować umowy sprzedaży i dystrybucji gazu płynnego. 
 • Przygotujemy umowy z kontrahentami i konsumentami. 
 • Wesprzemy Cię w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. 

Dlaczego my?

 • Zapewniamy bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności związanej z handlem i dystrybucją gazu płynnego (LPG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG). 
 • Pomagamy rozwiązywać problemy w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Celnym. 
 • Wspieramy firmy w toku procesów inwestycyjnych, przeprowadzając audyty prawne i planując całą strukturę transakcji razem z naszym działem M&A. 

Pozostałe oferty