Doradztwo w biznesie, Doradztwo w biznesie

Prawo pracy

Prawidłowo stosowane prawo pracy to podstawa działania i rozwoju każdej firmy. W tym obszarze nie ma miejsca na błędy.

Co oferujemy?

 • bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy;
 • doradztwo w prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy;
 • przygotowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz wewnętrznych polityk;
 • doradztwo w przypadku problemów dotyczących mobbingu;
 • wsparcie w ochronie dóbr osobistych pracodawcy;
 • przygotowanie umów z pracownikami i współpracownikami o zakazie konkurencji, zachowaniu poufności oraz o przeniesieniu autorskich praw majątkowych dla pracowników i współpracowników;
 • zdefiniowanie i zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • ustalenie zasad zatrudniania pracowników i współpracowników;
 • pomoc w rozwiązaniu sporów dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy;
 • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, szczególnie w kwestiach  naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne;
 • przeprowadzenie audytu prawno-pracowniczego;
 • udzielenie wsparcia w procedurze legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich, w tym członków zarządu;
 • doradztwo dotyczące ubezpieczeń społecznych i opodatkowania zagranicznych pracowników a także polskich pracowników za granicą.

Dlaczego CK Legal?

 • eliminujemy ryzyko związane z niewłaściwym stosowaniem prawa pracy;
 • wspieramy pracodawców przy prowadzeniu prawidłowej dokumentacji pracowniczej;
 • pomagamy zabezpieczać interesy pracodawców w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności.

Wspieramy pracodawców, będących spółkami osobowymi, kapitałowymi a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Pozostałe oferty