Doradztwo w biznesie, Doradztwo w biznesie

Prawo pracy

Prawidłowo stosowane prawo pracy to podstawa działania i rozwoju każdej firmy. W tym obszarze nie ma miejsca na błędy.

Co oferujemy?

 • Obejmiemy bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy. 
 • Doradzimy w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy. 
 • Przygotujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i polityki wewnętrzne. 
 • Doradzimy w przypadku problemów dotyczących mobbingu. 
 • Wesprzemy Cię w ochronie dóbr osobistych pracodawcy. 
 • Przygotujemy umowy o zakazie konkurencji , zachowaniu poufności i o przeniesieniu autorskich praw majątkowych — dla pracowników i współpracowników. 
 • Zdefiniujemy i zabezpieczymy tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 • Ustalimy zasady zatrudniania pracowników i współpracowników. 
 • Pomożemy w rozwiązaniu sporów dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy. 
 • Będziemy reprezentować Cię w postępowaniach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to szczególnie kwestii naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. 
 • Przeprowadzimy audyt prawno-pracowniczy. 
 • Wesprzemy Cię w procedurze legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich, w tym członków zarządu. 
 • Doradzimy Ci w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych i opodatkowania zagranicznych pracowników a także polskich pracowników za granicą. 

Dlaczego my?

 • Eliminujemy ryzyko związane z niewłaściwym stosowaniem prawa pracy. 
 • Wspieramy pracodawców przy prowadzeniu prawidłowej dokumentacji pracowniczej. 
 • Pomagamy zabezpieczać interesy pracodawców w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności. 

Dla kogo?

 • Wspieramy pracodawców, będących spółkami osobowymi i kapitałowymi oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. 

Pozostałe oferty