Nowe technologie

Ochrona danych osobowych RODO

Rozwój nowych technologii generuje potrzebę skutecznej ochrony danych osobowych. Sposób ich przetwarzania ma znaczenie dla biznesu. Każda firma musi spełniać wymogi prawne związane z operowaniem danymi osobowymi. Aby mieć pewność, że przedsiębiorstwo posługuje się prawidłowymi procedurami i spełnia wszelkie warunki umożliwiające przetwarzanie danych osobowych – warto współpracować z fachowcami.

Co oferujemy?

 • przeprowadzenie audytu RODO – weryfikacji spełnienia obowiązków nałożonych przepisami RODO;
 • doradztwo dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe;
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej przetwarzania danych osobowych u Klienta;
 • przygotowanie dokumentacji informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych u Klienta;
 • wsparcie w opracowaniu klauzul informacyjnych;
 • opracowywanie polityk cookies i wsparcie w zakresie opracowania prawidłowych klauzul dotyczących korzystania z cookies;
 • opracowywanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • opracowywanie umów dotyczących współadministrowania danymi osobowymi;
 • wsparcie w przypadku kontroli;
 • wsparcie w zakresie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Dlaczego CK Legal?

 • pomagamy w analizie, weryfikacji i opracowaniu lub korekcie procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie;
 • weryfikujemy prawidłowość powierzenia przetwarzania i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych współpracowników, pracowników i kontrahentów;
 • przygotowujemy obowiązki informacyjne na potrzeby umów;
 • przygotowujemy polityki prywatności, polityki plików cookies;
 • przygotowujemy prawidłowe klauzule zgody dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wspieramy wykonywanie czynności przez Inspektora Ochrony Danych,
 • opracowujemy wzory umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych dla administratorów danych osobowych oraz dla podmiotów przetwarzających dane osobowe;
 • wspieramy negocjacje umów w zakresie danych osobowych, w tym umów o współadministrowaniu danymi osobowymi.

Zarówno sklepy i serwisy internetowe, spółki technologiczne, jak i firmy rodzinne oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą spełniać wymogi RODO i codziennie dbać o prawidłowe przetwarzanie danych. Upewnij się, że działasz zgodnie z prawem

Pozostałe oferty