Lipiec w naszej kancelarii upływa pod znakiem prospektów.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła właśnie prospekt podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A. — jednego z największych producentów wyrobów chemicznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach Programu Spółka będzie mogła wyemitować obligacje o wartości 200 mln złotych.

Prospekt przygotowali prawnicy z zespołu rynków kapitałowych: Wojciech Chabasiewicz, Anita Gwóźdź, Karolina Fieluba i Elżbieta Konopelska.

Program emisji obligacji jest użytecznym sposobem uzyskania dostępu do inwestorów indywidualnych, którzy chcą przeznaczyć swoje środki na dłużne instrumenty finansowe.

Zobacz prospekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *