Prace nad europejskim AI Act nie zwalniają tempa! 9 lutego Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) uzgodnił projekt rozporządzenia dotyczący sztucznej inteligencji. To kolejny krok do ostatecznego przyjęcia AI Act, który jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez rynek unijnych regulacji.  

A co w ogóle będzie zawierał AI Act?  

A co dzieje się w tle? 

24 stycznia Komisja Europejska ustanowiła Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji, którego zadaniem będzie m.in. monitorowanie wdrażania i egzekwowania AI Act.  

22 sierpnia 2023 r. Hiszpania powołała pierwszy w Unii Europejskiej organ krajowy odpowiedzialny za wdrażanie AI Act – Agencję Nadzoru nad Sztuczną Inteligencją. Agencja będzie zajmować się rozwojem, nadzorowaniem i monitorowaniem projektów związanych z rozwojem AI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *