Aktualności


Publikacje
26 lipca
2017

Czy kluczowy akcjonariusz giełdowej ...

Ostry konflikt między spółkami doprowadził do tego, że wieloletni prezes ZM Invest od piątku nie opuszcza jej siedziby. Komentarza dla Money.pl udzielił mecenas Wojciech Chabasiewicz.  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem. https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/konflikt-zm-ropczyce-zm-invest,20,0,2348308.html

Aktualności
25 lipca
2017

KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Po...

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdził Prospekt Emisyjny Podstawowy II Programu Emisji Obligacji PCC Exol S.A.Na uwagę zasługuje szybkość zatwierdzenia wniosku.Został złożony 7 lipca, a pozytywną decyzję wydano 13 dni później - 20 lipca. Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Emitenta, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości do kwoty 200 000 000 (dwieście milionów) złotych.Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy jest Doradcą Prawnym Emitenta, a oferującym jest Dom Maklerski BDM.Kancelaria doradzała też przy I Programie Emisji Obligacji Emitenta.Szczegóły: http://www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_Prospekt_II_Programu_Emisji_Obligacji?open&accepted=yes

Aktualności
21 lipca
2017

Rynki kapitałowe i prawo spółek?

To dziedziny, w których specjalizuje się mecenas Anita Gwóźdź! W kancelarii pracuje na stanowisku Head of Capital Markets. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Jest certyfikowanym doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu. Doradza przy wprowadzeniu papierów wartościowych spółek do ASO, jak również do obrotu na rynku regulowanym GPW. od kilku lat pomaga emitentom oraz członkom ich zarządów i rad nadzorczych wypełniać obowiązki informacyjne, współtworzyła polityki informacyjne spółek publicznych, prelegent na konferencjach poświęconych tematyce obowiązków płynących z Rozporządzenia MAR organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadziła szereg projektów emisji publicznych oraz prywatnych papierów wartościowych (IPO oraz SPO), w szczególności emisji papierów dłużnych, także w ramach programów emisji, posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów fuzji oraz przekształceń spółek. Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebę wsparcia swoich działań doświadczeniem mecenas Anity Gwódź — zapraszamy do kontaktu (anita.gwozdz@ck-legal.pl)  

Aktualności
19 lipca
2017

Hejt i mowa nienawiści – jak im prze...

Proponowana nowelizacja prawa ułatwi ściąganie internetowych „hejterów”.Obecnie, jeżeli chcemy wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych, musimy w pozwie wskazać imię i nazwisko lub nazwę naruszyciela. Skutkiem niewskazania tych danych jest odrzucenie pozwu. W sytuacjach, gdy do naruszeń dochodzi w internecie, przyszły powód zwykle nie zna danych osobowych osób, które umieszczają obraźliwe, znieważające bądź pomawiające wpisy.Po wprowadzeniu planowanych zmian, to sąd (nie zaś powód) w celu ustalenia danych osobowych pozwanego niezwłocznie zwracałby się do operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych o udostępnienie danych, o których mowa w art. 180c ustawy Prawo telekomunikacyjne.Jeśli Państwa dobra osobiste zostały naruszone, zapraszamy do kontaktu.Zapewniamy kompleksową obsługę prawną oraz gwarantujemy pełną ochronę Państwa praw-zapraszamy do kontaktu: kancelaria@ck-legal.pl

Aktualności
14 lipca
2017

Rośniemy w siłę!

Zmieniamy struktury i uruchamiamy kolejne działy.W związku z tym, w naszym zespole mamy aż 3 awanse!Anita Gwóźdź awansowała na stanowisko Head of Capital Markets, Magdalena Golonka – Head of Real Estate & Energy, a Tomasz Koellner – Head of IP/TMT. Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalszy rozwój. http://www.rp.pl/W-kancelariach/307119926-Trzy-awanse-z-kancelarii-Chabasiewicz-Kowalska-i-partnerzy.html    

Publikacje
12 lipca
2017

Co wspólnego ma Agencja Nieruchomośc...

Co wspólnego ma Agencja Nieruchomości Rolnych z publiczną emisja akcji Radpol S.A.? Jak się okazuje bardzo wiele!Zapraszamy do lektury nowego wpisu Mecenasa Wojciech Chabasiewicz na naszym blogu Prawa inwestora. https://prawainwestora.pl/2017/07/12/rolniczy-radpol-emituje/

Pokaż więcej