15 września nastąpiła „reorganizacja” zasad… reorganizacji spółek w Unii Europejskiej! Co to oznacza?

  1. Pogłębienie integracji w ramach unijnego rynku.  
  2. Nowe narzędzia zagranicznej ekspansji polskich spółek.  
  3. Zwiększoną ochronę wierzycieli, wspólników mniejszościowych i pracowników
  4. Pogłębioną weryfikację legalności reorganizacji transgranicznych.  

W skrócie: będzie prościej i bezpieczniej! 
Wybraliśmy cztery najważniejsze nowości w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw – zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

1. Co zmieni się w reorganizacji spółek?

Zacznie obowiązywać nowy typ podziału spółek: podział przez wyodrębnienie (alternatywa dla aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy transakcji asset deal i możliwość uproszczonego wyodrębniania spółek-córek).  

Nastąpi uproszczenie typu łączenia krajowego i transgranicznego (połączenie przez przejęcie).  

Pojawią się nowe możliwości: podział transgraniczny i przekształcenie transgraniczne. Do tej pory obowiązywało wyłącznie połączenie transgraniczne.

2. Co zmieni się w procesach reorganizacji? 

Nowe przepisy zrównają  status spółki komandytowo-akcyjnej i spółki kapitałowej w zakresie reorganizacji.Dotyczy to możliwości podziału, połączenia ze spółkami kapitałowymi i połączenia spółek osobowych.  

Zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące wymogów formalnych związanych z przeprowadzaniem transgranicznych reorganizacji spółek. 

3. Co zmieni się w zakresie kontroli transgranicznych procesów reorganizacji?

Nowe przepisy wprowadzą obowiązek uzyskania opinii szefa KAS w przypadku transgranicznych reorganizacji.  

Sąd rejestrowy zwiększy kontrolę legalności procesów reorganizacji.  

Nowe regulacje wprowadzą zaświadczenie dotyczące zgodności reorganizacji transgranicznej z prawem polskim. 

4. Co zmieni się w zakresie ochrony wierzycieli i wspólników mniejszościowych?

Przepisy wprowadzą możliwość zabezpieczenia roszczeń przez wierzyciela w przypadku reorganizacji transgranicznej.  

Wierzyciel będzie miał możliwość zgłoszenia roszczenia wobec spółki w przypadku przekształceń transgranicznych.  

Spółki uczestniczące w podziale transgranicznym będą ponosiły solidarną odpowiedzialność za roszczenia spółki dzielonej.

Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie krajowych i międzynarodowych reorganizacji przedsiębiorstw? Skontaktuj się z nami! Ze wszystkimi zmianami jesteśmy na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *