W systemie Legalis pojawiła się nowość — innowacyjny moduł BeckDirect. Znajdziesz w nim porady, które pomogą Ci odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów prawa.   

Po meandrach zagadnień dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oprowadzi Cię Wojciech Chabasiewicz.

Wojciech wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie, żeby przygotować Cię na wyprawę w rejony umów spółki oraz praw i obowiązków wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Moduł „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” znajdziesz w systemie Legalis w zakładce BeckDirect.