Kampania Izby Gospodarki Elektronicznej “Taki Sam Start” dąży do wprowadzenia równych ram prawnych i konkurencyjnych dla przedsiębiorców e-commerce z Azji i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, a także do egzekwowania przepisów unijnych chroniących prawa i dane osobowe konsumentów. W ramach tej inicjatywy odbyło się kolejne spotkanie „Dialog z Biznesem i Administracją Publiczną”, zorganizowane przez e-Izbę.  

Na spotkaniu stawili się przedstawiciele rządu, mediów, UOKiK-u i kancelarii prawnych, a także wielu firm. Reprezentantem z ramienia CK LEGAL był Rafał Wieczerzak. Tematem debaty była tego dnia cyfrowa gospodarka globalna, a najważniejszym pytaniem: jak kształtować krajowe i unijne przepisy prawa, żeby zapewnić równe ramy konkurencji dla unijnych i pozaunijnych e-przedsiębiorców?  

Rozwój eksportu internetowego może skutecznie przeciwdziałać trudnej sytuacji gospodarczej wielu krajów – ale nierówne ramy prawne i konkurencyjne dla przedsiębiorców z Azji i Europy działają, póki co, na niekorzyść tych drugich. Chiński rząd już od czterech lat konsekwentnie wspiera krajowy eksport w e-commerce, udzielając dotacji, nowelizując prawo i tworząc korzystne rozwiązania celne, dewizowe, podatkowe i logistyczne.  

Uświadamianie konsumentów to pierwszy krok do wyrównania szans lokalnego biznesu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *