W Rankingu Kancelarii Prawnych 2023 dziennika Rzeczpospolita zostaliśmy jako firma zarekomendowani na 2. miejscu w kategorii➡PRIVATE EQUITY (II Dywizja*)

Otrzymaliśmy też trzy indywidualne rekomendacje:
➡ Agata Kowalska w kategorii PRIVATE EQUITY
➡ Wojciech Chabasiewicz w kategorii RYNKI KAPITAŁOWE I DORADZTWO REGULACYJNE
Ewa Helena Kamińska w kategorii PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Rekomendacje w każdej z kategorii wyłoniła kapituła składająca się z redaktorów Działu Prawa Rzeczpospolitej przy udziale zewnętrznego audytora. Brano pod uwagę m.in. wskazania innych kancelarii, badanie opinii o kancelariach i prawnikach przeprowadzone wśród osób zarządzających departamentami prawnymi przedsiębiorstw i ekspertów z rynków kapitałowych oraz wyniki kancelarii w międzynarodowych rankingach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym prawniczkom, prawnikom oraz kancelariom!

*W Dywizji II sklasyfikowane zostały kancelarie zatrudniające do 50 pracowników, mające swoje stałe i przez lata wypracowane miejsce na prawniczym rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *