Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej powołała Rafała Wieczerzaka z CK LEGAL na stanowisko koordynatora e-Izby do spraw sztucznej inteligencji.  

Debiut Rafała w roli eksperta ds. AI nastąpił jednak dużo wcześniej. W październiku 2023 roku Rafał moderował panel przygotowany przez e-Izbę, przy wsparciu merytorycznym CK LEGAL, na krajowym Szczycie Cyfrowym IGF Polska, a następnie światowym IGF w Kioto. Rafał brał także udział w posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, na którym reprezentował e-Izbę.  

Na co dzień, w CK LEGAL, Rafał zajmuje się sporządzaniem i weryfikacją umów dotyczących prawa IT, prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Ogromna wiedza Rafała w zakresie AI, a także niesłabnąca ambicja ciągłego poszerzania swoich kompetencji i stuprocentowe zaangażowanie we wszystkie obowiązki sprawia, że nawet bez zasięgania rady algorytmów przewidujących przyszłość, wróżymy Rafałowi pasmo sukcesów w nowej roli.   

Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *