Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy IV Programu Emisji Obligacji PragmaGO S.A. W jego ramach przez następnych 12 miesięcy emitowane mogą być obligacje o łącznej wartości aż 500 milionów złotych!

Obligacje w ramach programu mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone – wszystko zależy od potrzeb Emitenta. To autorska koncepcja CK LEGAL oraz Domu Maklerskiego BDM S.A., którą po raz pierwszy wprowadziliśmy w życie w zeszłym roku. Komisja Nadzoru Finansowego ponownie dała nam zielone światło dla stosowania tego oryginalnego rozwiązania.  

Za sukcesem prospektu podstawowego IV Programu Emisji Obligacji stoi nasz dream team, czyli zespół rynków kapitałowych: Wojciech ChabasiewiczAnita GwóźdźKarolina Fieluba oraz Elżbieta Konopelska.

PragmaGO S.A. to nasz długoletni Klient, któremu doradzaliśmy przy wszystkich programach emisji obligacji i wielu bezprospektowych emisjach. Dziękujemy za zaufanie!  

Dokument dostępny jest na stronie PragmaGO S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *