Kolejny prospekt przygotowany przez CK LEGAL zatwierdzony przez KNF!

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy VI Programu Emisji Obligacji PCC Exol S.A. o wartości 100 mln złotych.

PCC Exol S.A. to czołowy europejski producent surfaktantów i formulacji chemicznych wykorzystywanych między innymi w branży kosmetyków, detergentów, budownictwa i włókiennictwa. Dostarcza ponad 700 produktów dla różnych zastosowań przemysłowych.

Prospekt przygotował zespół rynków kapitałowych: Wojciech ChabasiewiczAnita GwóźdźKarolina Fieluba i Elżbieta Konopelska.

Prospekt ważny jest 12 miesięcy. W tym czasie Emitent może przeprowadzić dowolną liczbę ofert obligacji.

Z dokumentem zapoznacie się na stronie PCC Exol S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *