KNF zatwierdziła kolejny prospekt, który przygotowaliśmy!

Tym razem jest to prospekt podstawowy VI Programu Emisji Obligacji PCC Exol S.A. o wartości 100 mln złotych.

PCC Exol S.A. jest czołowym europejskim producentem surfaktantów i formulacji chemicznych, z których korzysta między innymi branża kosmetyków, detergentów, budownictwa i włókiennictwa. Dostarcza ponad 700 produktów dla różnych zastosowań przemysłowych.

Prospekt przygotował zespół rynków kapitałowych: Wojciech Chabasiewicz, Anita Gwóźdź, Karolina Fieluba i Elżbieta Konopelska.

Prospekt jest ważny 12 miesięcy. W tym czasie Emitent może przeprowadzić dowolną liczbę ofert obligacji.

Wejdź na stronę PCC Exol S.A. i przeczytaj prospekt!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *