5 września zostały przydzielone obligacje serii V PragmaGO – polskiego fintechu, wspierającego mikro, małe i średnie firmy w codziennym finansowaniu ich działalności. Zarząd Spółki dokonał przydziału 120.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł. Oferta obligacji została skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

PragmaGO S.A. to nasz długoletni Klient, któremu doradzaliśmy przy wszystkich programach emisji obligacji i wielu bezprospektowych emisjach. Dziękujemy za zaufanie i owocną – jak na lato przystało! – współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *