Pomagamy naszym klientom bić rekordy! W ramach swojej największej pod względem wielkości oferty, PragmaGO przydzieliła obligacje serii C4 o łącznej wartości 30 milionów złotych. Średnia stopa redukcji wyniosła 67,56%!  

To trzecia złotówkowa emisja obligacji naszego klienta w tym roku. W kwietniu PragmaGO z sukcesem przeprowadziła pierwszą w swojej historii emisję w euro. Wszystkie pięć ofert naszego klienta w 2024 roku powstało w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. Za przygotowanie prospektu podstawowego oraz za prowadzenie wszystkich ofert odpowiadał zespół rynków kapitałowych CK LEGAL.  

Naszemu klientowi składamy gratulacje i czekamy w blokach startowych kolejnego biegu po złoto!