9 kwietnia Rafał Wieczerzak z CK LEGAL wziął udział w posiedzeniu podkomisji stałej ds. sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów. Rafał jest koordynatorem Izby Gospodarki Elektronicznej ds. AI – i naszym wysłannikiem w przyszłość! Dzięki Rafałowi zawsze wiemy pierwsi i z pierwszej ręki, co przyniesie jutro.  
  
I tak dowiedzieliśmy się, że AI Act prawdopodobnie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE na przełomie maja i czerwca. Trwają konsultacje w sprawie wyboru organu nadzorczego, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie procedur, ocenę zgodności modeli AI, a także wprowadzenie piaskownic regulacyjnych.  
  
Obecny na posiedzeniu podkomisji był Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który podkreślił m.in., że regulacje dotyczące danych osobowych zawarte w AI Act muszą korespondować z regulacjami zawartymi w RODO.   
  
Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie AI Act będzie wyzwaniem zarówno dla twórców technologii, jak i organów regulacyjnych. Ale warto ten wysiłek podjąć – AI Act to przede wszystkim znaczący krok w kierunku zapewnienia, że rozwój i zastosowanie sztucznej inteligencji będą odbywać się w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i z oczekiwaniami społecznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *