Tego jeszcze nie było! KRUK S.A. przydzielił obligacje inwestorom indywidualnym… w euro!  

To pierwsza taka oferta publiczna w historii KRUK S.A. – ale kolejna, przy której ekspertyzą służył zespół CK LEGAL. Tym razem spółka przydzieliła obligacje serii AO3EUR o łącznej wartości 5 milionów euro, z oprocentowaniem opartym o stawkę EURIBOR®. Redukcja wyniosła 71,15%, a KRUK S.A. uchwalił już kolejną emisję obligacji w euro! 

Nowy produkt na rynku obligacji to odpowiedź KRUK S.A. na głosy i potrzeby inwestorów indywidualnych – do tej pory papiery wartościowe w walucie euro były zarezerwowane dla inwestorów instytucjonalnych. Oferta publiczna została przeprowadzona w ramach X Programu Emisji Obligacji, który powstał przy współpracy z CK LEGAL. W okresie do lipca 2024 roku KRUK S.A. może wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 700 milionów złotych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *