Gromadzenie mienia to jeden z trzech głównych celów, jakie przyświecają założeniu fundacji rodzinnej. Jakimi zasadami się rządzi? Weźmy je pod lupę!  
 
Na początku jest fundusz założycielski, w który wyposaża fundację rodzinną jej fundator. To fundator decyduje, jaką część swojego majątku – i kiedy – wniesie do fundacji.  
 
Potem… nie dzieje się nic, bo ani fundator, ani fundacja rodzinnie nie płacą podatku od wniesienia majątku do fundacji rodzinnej. 
Następnie wszystkie decyzje dotyczące majątku fundacji rodzinnej podejmuje jej zarząd. Fundator może, ale nie musi być jego członkiem. 
 
Umiejętne zarządzanie majątkiem generuje, oczywiście, zyski. Czynsze z nieruchomości, dywidendy, zyski ze zbycia majątku – wszystko to trafia do wspólnej “kasy” fundacji rodzinnej. 
 
Ani fundator, ani beneficjenci fundacji nie odpowiadają za jej zobowiązania. Majątek fundacji rodzinnej jest własny i odrębny.  
 
A skoro już wspomnieliśmy o zyskach… Pomnażaniu mienia fundacji rodzinnej przyjrzymy się w następnym poście ze specjalnego cyklu CK LEGAL! 

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *