Gromadzenie mienia to jeden z trzech głównych celów, jakie przyświecają założeniu fundacji rodzinnej. Jakimi zasadami się rządzi? Weźmy je pod lupę! 

Na początku fundator wyposaża fundację rodzinną w fundusz założycielski. To fundator decyduje, jaką część swojego majątku — i kiedy –— wniesie do fundacji. 

Potem… nie dzieje się nic, bo ani fundator, ani fundacja rodzina nie płacą podatku od wniesienia majątku do fundacji rodzinnej.

Wszystkie decyzje dotyczące majątku fundacji rodzinnej podejmuje jej zarząd. Fundator może, ale nie musi być jego członkiem.

Umiejętne zarządzanie majątkiem generuje zyski. Czynsze z nieruchomości, dywidendy, zyski ze zbycia majątku – wszystko to trafia do wspólnej „kasy” fundacji rodzinnej.

Majątek fundacji rodzinnej jest własny i odrębny. Ani fundator, ani beneficjenci fundacji nie odpowiadają za jej zobowiązania.

A skoro już wspomnieliśmy o zyskach… Pomnażaniu mienia fundacji rodzinnej przyjrzymy się w następnym poście z naszego specjalnego cyklu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *