Konfederacja Lewiatan kieruje się w swoich działaniach czterema zasadami: profesjonalizmem, szybkością, otwartością i rozumieniem biznesu. To wartości bliskie również nam, dlatego dołączyliśmy do Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Wspólnie z innymi członkami zrzeszonymi w Konfederacji będziemy zabiegać o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej oraz dbać o pozytywny wizerunek pracodawców. 

MZP Lewiatan został powołany w 1999 roku z inicjatywy grupy krakowskich przedsiębiorców. Na mocy ustawy z 1991 roku o Organizacjach Pracodawców, MZP Lewiatan jest obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej, zwłaszcza w zakresie działalności ustawodawczej. Do jego celów należy, między innymi, ochrona praw, godności oraz interesów pracodawców, opiniowanie istotnych dla nich przepisów oraz reprezentowanie ich wobec związków zawodowych, a także władz różnego szczebla. 

W CK LEGAL Małopolska jest szczególnie bliska naszym sercom. Dlatego jesteśmy zaszczyceni, mogąc dołączyć do organizacji, która ma tak długą i bogatą tradycję w działaniu na rzecz przedsiębiorców w naszej “małej ojczyźnie”. Zespół CK LEGAL jest zawsze gotowy, żeby swoją znajomością prawa wspierać pracodawców. Dziękujemy Prezydentowi Konfederacji Lewiatan Maciejowi Wituckiemu, Prezesowi Zarządu MZP Lewiatan i Wiceprezydentowi Konfederacji Lewiatan Michałowi Akszak-Okińczyc oraz Dyrektorce Biura MZP Lewiatan Kamili Banasik, że uczynili nas “głosem biznesu”. 

Pracodawców, którzy chcą kształtować przyszłość przedsiębiorczości, zachęcamy do dołączenia do Lewiatana!