– GRATULACJE od całego zespołu! Po 11 latach samodzielnego zarządzania firmą jako założyciele, postanowiliśmy poszerzyć grono partnerskie i zarządcze. Zaprosiliśmy naszych zaufanych, wieloletnich pracowników, aby dołączyli do nas w roli wspólników i tym samym partnerów aktywnie zarządzających CK Legal. Wiemy, że każdy z nowych partnerów przyczyni się do dynamicznego rozwoju naszej firmy, nie tylko w obszarze wiedzy merytorycznej, ale również zarządczej. Bardzo się cieszymy na ten nowy rozdział! – komentują Agata Kowalska i Wojciech Chabasiewicz, partnerzy zarządzający CK Legal.

Anita Gwóźdź jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych oraz prawie korporacyjnym. Prowadziła szereg projektów związanych z wprowadzeniem spółek na GPW (IPO oraz SPO). Ma szerokie doświadczenie w emisjach papierów dłużnych, także w ramach programów emisji. Doradza emitentom oraz członkom ich zarządów i rad nadzorczych w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu. Reprezentuje emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Magdalena Golonka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Columbus School of Law – The Catholic University of America. Doradza we wszystkich aspektach transakcji handlowych, świadczy usługi doradztwa, w szczególności w zakresie obsługi korporacyjnej. Bierze udział w przeprowadzaniu i koordynowaniu procesów due diligence międzynarodowych podmiotów oraz M&A.

Ma doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej Klientów działających na całym świecie. W ramach świadczonych usług przygotowuje dokumenty korporacyjne dla spółek zlokalizowanych w Europie i Azji, przygotowuje umowy ze współpracownikami i z podwykonawcami, zapewnia wsparcie dla globalnych zespołów doradców prawnych międzynarodowych korporacji.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce oraz w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa gospodarczego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców. Jest członkiem grupy legislacyjnej Izby Gospodarki Elektronicznej oraz koordynatorem grupy merytorycznej CSR przy Izbie Gospodarki Elektronicznej. Świadczy pomoc prawną dla NGO.

Antoni Liśkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz Columbus School of Law – The Catholic University of America. Specjalizuje się w doradztwie w obszarze transakcji M&A oraz projektów związanych z obsługą prawną inwestycji VC/PE. Prowadzi również projekty związane z obsługą prawną instytucji finansowych oraz doradztwem w zakresie prawa korporacyjnego. Przed dołączeniem do CK Legal doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej, uczestnicząc w projektach związanych z doradztwem prawnym w transakcjach M&A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *