Jeden dzień wystarczył, aby przeprowadzić proces ABB akcji Selvita S.A.

Akcjonariusze Pawel Przewiezlikowski i Augebit FIZ sprzedali w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu milion akcji spółki za 78 700 000 złotych. CK Legal wspierał Selvita S.A. i jej głównego akcjonariusza w ramach całego procesu ABB. Doradzaliśmy w procesie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela, ich asymilacji w KDPW oraz wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Selvita S.A. to jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie. Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalszy rozwój i przyszłe inwestycje!

Za świetną współpracę dziękujemy też Domu Maklerskiemu Trigon S.A., pełniącemu rolę wyłącznego globalnego koordynatora ABB (sole global coordinator) oraz prowadzącemu księgę popytu (sole book runner).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *