Artykuł

Ostatnie formalności do anulowania akcji CEDC

Sprawa niewypłacalności Central European Distribution Corporation (CEDC), a w szczególności anulowania jej akcji wciąż wywołuje wiele kontrowersji. Mimo oburzenia inwestorów proces restrukturyzacji CEDC wszedł w końcową fazę. Sąd Upadłościowy dla Delaware 13 maja 2013 r. zatwierdził Plan Reorganizacji przedłożony przez spółkę. Anulowanie akcji i restrukturyzacja długu Plan Reorganizacji, przeprowadzany zgodnie z amerykańskimi regulacjami, przewiduje restrukturyzację długu poprzez częściowe umorzenia, częściowe spłaty oraz konwersje na nowe obligacje. Nie zmieniły się również plany, co do akcji spółki. Wszystkie dotychczasowe akcje CEDC zostaną anulowane. W efekcie akcje spółki przestaną istnieć, a CEDC przestanie być spółką publiczną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Akcje spółki przestaną być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie są jeszcze publicznie znane szczegóły techniczne tej operacji, ale najprawdopodobniej są one przedmiotem konsultacji z Giełdą. Moim zdaniem nie należy się spodziewać przywrócenia zawieszonego obrotu akcjami. Po anulowaniu akcji dojdzie do operacji wykreślenia zapisów o

Dowiedz się więcej

Fotolia_SantaMuaerte_XSSprawa niewypłacalności Central European Distribution Corporation (CEDC), a w szczególności anulowania jej akcji wciąż wywołuje wiele kontrowersji. Mimo oburzenia inwestorów proces restrukturyzacji CEDC wszedł w końcową fazę. Sąd Upadłościowy dla Delaware 13 maja 2013 r. zatwierdził Plan Reorganizacji przedłożony przez spółkę.

Anulowanie akcji i restrukturyzacja długu

Plan Reorganizacji, przeprowadzany zgodnie z amerykańskimi regulacjami, przewiduje restrukturyzację długu poprzez częściowe umorzenia, częściowe spłaty oraz konwersje na nowe obligacje. Nie zmieniły się również plany, co do akcji spółki. Wszystkie dotychczasowe akcje CEDC zostaną anulowane. W efekcie akcje spółki przestaną istnieć, a CEDC przestanie być spółką publiczną zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Akcje spółki przestaną być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie są jeszcze publicznie znane szczegóły techniczne tej operacji, ale najprawdopodobniej są one przedmiotem konsultacji z Giełdą. Moim zdaniem nie należy się spodziewać przywrócenia zawieszonego obrotu akcjami. Po anulowaniu akcji dojdzie do operacji wykreślenia zapisów o akcjach na rachunkach.

Równocześnie z anulowaniem akcji zostanie przeprowadzona emisja nowych akcji, które przypadną Roust Trading Ltd., kontrolowanej przez pana Roustama Tariko. W ten sposób Roust Trading Ltd. przejmie kontrolę nad CEDC.

Spółka przewiduje, że zamknięcie całej transakcji, a w tym anulowanie akcji nastąpi do końca maja 2013 r.

Zgody antymonopolowe

CEDC poinformowała również, że uzyskała już niezbędne zgody organów antymonopolowych na najważniejszych rynkach, jakimi dla spółki są: Polska, Rosja i Ukraina. Decyzja Prezesa UOKIK została wydana 6 maja 2013 r. Uzyskanie takiej zgody było konieczne, ze względu na przejęcie kontroli nad CEDC przez Roust Trading Ltd.

Jak widać najprawdopodobniej będziemy świadkami pierwszego w historii „zniknięcia” akcji notowanych na polskiej giełdzie. Może chociaż to będzie jakimś pocieszeniem dla wszystkich (ciągle jeszcze) akcjonariuszy CEDC.

Inne wpisy dotyczące CEDC:

Znikające akcje i pieniądze akcjonariuszy CEDC (23.4.2013)

Akcje CEDC anulowane (6.6.2013)

Jeszcze raz o restrukturyzacji CEDC (24.6.2013)

Podziel się z wiedzą z innymi

Share on twitter
Udostępnij
Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij

Podobne artykuły

Komentarze

Możliwość komentowania została wyłączona.