Nowe technologie

Aplikacje i programy komputerowe

Aplikacja mobilna to zespół elementów, podlegających prawnym regulacjom. Jej powstanie i użytkowanie wiąże się z szeregiem przepisów i zawarciem koniecznych umów. Warto postawić na sprawdzoną w tym zakresie obsługę prawną.

Co oferujemy?

 • przygotowanie umów z programistami;
 • przygotowywanie umów z software house’ami;
 • umowy wydawnicze;
 • opracowywanie dokumentacji licencyjnej w ramach licencji wyłącznych, niewyłącznych, SaaS, PaaS;
 • wsparcie w zakresie korzystania z narzędzi open source;
 • opracowanie umów wdrożeniowych i umów utrzymaniowych;
 • wsparcie negocjacji umów;
 • opracowanie regulaminów aplikacji;
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w serwisach, w ramach świadczenia usług utrzymaniowych, w ramach migracji danych i operacji na danych.

Dlaczego CK Legal?

 • pomagamy ustalić optymalne warunki nabycia praw do oprogramowania;
 • wspieramy w opracowaniu optymalnych warunków sprzedaży lub licencjonowania oprogramowania;
 • opracowujemy pełną oprawę prawną transakcji dotyczącej produkcji, wydania i korzystania z oprogramowania komputerowego i aplikacji internetowych;
 • prowadzimy audyty licencyjne i due diligence w zakresie praw autorskich do oprogramowania;
 • wspieramy w negocjacjach umów wdrożeniowych i utrzymaniowych zarówno po stronie nabywcy, jak i po stronie dostawcy oprogramowania;
 • przygotowujemy warunki świadczenia usług w typowych modelach licencyjnych SaaS, PaaS oraz opracowujemy rozwiązania nietypowe, dostosowane do potrzeb i specyfiki klienta.

Obsługę prawną związaną z aplikacjami i programami komputerowymi kierujemy do spółek i grup kapitałowych, spółek technologicznych, firm rodzinnych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą a także osób prowadzących serwisy i sklepy internetowe.

Pozostałe oferty