Nowe technologie

Aplikacje i programy komputerowe

Aplikacja mobilna to zespół elementów, które podlegają prawnym regulacjom. Jej powstanie i użytkowanie wiąże się z szeregiem przepisów i zawarciem koniecznych umów. Postaw na kancelarię, która sprawdza się w tym zakresie.

Co oferujemy?

 • Przygotujemy umowy z programistami. 
 • Przygotujemy umowy z software house’ami i umowy wydawnicze. 
 • Opracujemy dokumentację licencyjną w ramach licencji wyłącznych, niewyłącznych, SaaS, PaaS. 
 • Wesprzemy Cię w zakresie korzystania z narzędzi open source. 
 • Opracujemy umowy wdrożeniowe i umowy utrzymaniowe. 
 • Wesprzemy Cię w negocjacjach umów. 
 • Opracujemy regulaminy aplikacji. 
 • Opracujemy dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w serwisach, w ramach świadczenia usług utrzymaniowych, w ramach migracji danych i operacji na danych. 

Dlaczego my?

 • Pomagamy ustalić optymalne warunki nabycia praw do oprogramowania. 
 • Wspieramy w opracowaniu optymalnych warunków sprzedaży lub licencjonowania oprogramowania. 
 • Opracowujemy pełną oprawę prawną transakcji dotyczącej produkcji, wydania i korzystania z oprogramowania komputerowego i aplikacji internetowych. 
 • Prowadzimy audyty licencyjne i due diligence w zakresie praw autorskich do oprogramowania. 
 • Wspieramy w negocjacjach umów wdrożeniowych i utrzymaniowych zarówno po stronie nabywcy, jak i po stronie dostawcy oprogramowania. 
 • Przygotowujemy warunki świadczenia usług w typowych modelach licencyjnych SaaS, PaaS oraz opracowujemy rozwiązania nietypowe, dostosowane do potrzeb i specyfiki klienta. 

Dla kogo?

 • Obsługę prawną związaną z aplikacjami i programami komputerowymi kierujemy do spółek i grup kapitałowych, spółek technologicznych, firm rodzinnych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą a także osób prowadzących serwisy i sklepy internetowe. 

Pozostałe oferty