Artykuł

Kaskadowa oferta obligacji

  W zeszłym tygodniu zakończyła się pierwsza w Polsce kaskadowa oferta obligacji. Przeprowadził ją Dom Maklerski BDM, który oferował obligacje wyemitowane przez PCC Rokita. Kancelaria była doradcą prawnym w tym projekcie, odpowiedzialnym za stronę prawną całej transakcji. Po tym nieskromnym wstępie, chciałem krótko opisać ten rodzaj ofert, gdyż najprawdopodobniej coraz częściej będziemy mieli z nimi do czynienia na polskim rynku. Mechanizm oferty kaskadowej Idea kaskady jest stosunkowo prosta. Emitent zbywa papiery wartościowe wybranym instytucjom finansowym, które sprzedają je kolejnym instytucjom finansowym, które na końcu sprzedają je inwestorom. Te następujące po sobie oferty tworzą kolejne poziomy kaskady. Zwykle wszystkie transakcje pomiędzy emitentem a instytucjami finansowymi są przeprowadzane jako oferty prywatne. Ostatni poziom kaskady, czyli oferta skierowana do inwestorów, a w szczególności inwestorów indywidualnych jest ofertą publiczną. Taka struktura transakcji pozwala emitentowi szybko pozyskać potrzebne środki od instytucji finansowych, które z kolei uzyskują okazję do zarobienia na korzystnej odsprzedaży papierów wartościowych

Dowiedz się więcej

 

W zeszłym tygodniu zakończyła się pierwsza w Polsce kaskadowa oferta obligacji. Przeprowadził ją Dom Maklerski BDM, który oferował obligacje wyemitowane przez PCC Rokita. Kancelaria była doradcą prawnym w tym projekcie, odpowiedzialnym za stronę prawną całej transakcji. Po tym nieskromnym wstępie, chciałem krótko opisać ten rodzaj ofert, gdyż najprawdopodobniej coraz częściej będziemy mieli z nimi do czynienia na polskim rynku.

testa con fontana

Mechanizm oferty kaskadowej

Idea kaskady jest stosunkowo prosta. Emitent zbywa papiery wartościowe wybranym instytucjom finansowym, które sprzedają je kolejnym instytucjom finansowym, które na końcu sprzedają je inwestorom. Te następujące po sobie oferty tworzą kolejne poziomy kaskady. Zwykle wszystkie transakcje pomiędzy emitentem a instytucjami finansowymi są przeprowadzane jako oferty prywatne. Ostatni poziom kaskady, czyli oferta skierowana do inwestorów, a w szczególności inwestorów indywidualnych jest ofertą publiczną.

Taka struktura transakcji pozwala emitentowi szybko pozyskać potrzebne środki od instytucji finansowych, które z kolei uzyskują okazję do zarobienia na korzystnej odsprzedaży papierów wartościowych emitenta, w tym odsprzedaży w ramach oferty publicznej.

Istotą oferty kaskadowej jest właśnie to, że instytucje finansowe oferują publicznie papiery wartościowe emitenta i to na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez emitenta. Podstawą do takiego wykorzystania prospektu emisyjnego emitenta jest wyłącznie jego pisemna zgoda.

Kaskada po polsku

Przepisy umożliwiające przeprowadzanie takich ofert wprowadzono w kwietniu 2013 r., dodając do ustawy o ofercie nowy przepis art. 15a. Polskie regulacje nie są (na szczęście) szczególnie rozbudowane. Istotne jest, że pozwalają na kaskadowe oferowanie wyłącznie „nieudziałowych papierów wartościowych”. Królować tu będą oczywiście dłużne papiery wartościowe, a szczególnie obligacje. Emitent zbywa swoje obligacje instytucji finansowej lub konsorcjum takich instytucji, którzy są przez ustawę określani, jako „uczestnicy oferty kaskadowej”. Emitent może udzielić pisemnej zgody na dalszą sprzedaż obligacji przez uczestników oferty kaskadowej. Kolejne transakcje kaskady będą odbywały się wyłącznie w imieniu i na rachunek uczestników oferty kaskadowej. Każda z nich działa na swoje ryzyko i swoje konto. Oczywiste jest, że każda instytucja finansowa, która w takim trybie nabędzie papiery wartościowe może nimi dowolnie rozporządzać. Nowość konstrukcji oferty kaskadowej polega na możliwości przeprowadzenia dalszego zbycia papierów wartościowych w trybie oferty publicznej i przy użyciu prospektu emisyjnego emitenta. Inaczej mówiąc instytucja finansowa, która nabyła obligacje emitenta może je sprzedać dalej, poszukując nabywców w ramach ofert prywatnych, ale może tez przeprowadzić ofertę publiczną. Ułatwienie w realizacji takiej oferty publicznej polega na możliwości wykorzystania „cudzego” prospektu (prospekt emitenta). Uczestnik oferty kaskadowej przygotowuje i udostępnia publicznie jedynie szczegółowe warunki swojej oferty, czyli krótki dokument zawierający najistotniejsze parametry swojej oferty. Szczegółowe warunki wraz
z prospektem emisyjnym emitenta stanowią podstawę do publicznego oferowania obligacji w ramach oferty kaskadowej. Instytucja finansowa nie musi więc sporządzać, ubiegać się o zatwierdzenie przez KNF i udostępniać „swojego” prospektu emisyjnego obligacji, czyli działać jak tzw. sprzedający (właściciel papierów wartościowych dokonujący oferty publicznej). Wystarczy, że uzyska zgodę emitenta na wykorzystanie „jego” prospektu i może na tej podstawie przeprowadzać „swoją” publiczną ofertę sprzedaży obligacji.

Pierwsza w Polsce próba powiodła się. Ścieżka przetarta. Życie przyniesie kolejne wodospady.

 

 

 

Podziel się z wiedzą z innymi

Share on twitter
Udostępnij
Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij

Podobne artykuły

Komentarze

Możliwość komentowania została wyłączona.