Polski Komitet Normalizacyjny obchodzi w tym roku stulecie swojej działalności. Doczekał czasów, w którym wyzwania, jakie przed nim stoją, nie śniły się jego założycielom. W listopadzie 2023 roku PKN powołał Komitet Techniczny ds. Sztucznej Inteligencji, który zajmuje się normalizacją zagadnień związanych z rozwojem AI: przejrzystości jej działania i odporności na błędy, a także bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników. 

Jednym z reprezentantów CK LEGAL w Komisji jest nasz specjalista od nowych technologii, Rafał Wieczerzak. Z okazji obchodów jubileuszu PKN, Rafał wygłosi wykład „Rozwój AI – wyzwania dla normalizacji i legislacji”. 

Rafał przyjrzy się w szczególności unijnemu AI Act, który ma za zadanie “okiełznać” wpływ sztucznej inteligencji na europejską gospodarkę. Czy sztywne regulacje prawne są skazane na porażkę w wyścigu z błyskawicznie ewoluującą AI? Jak zadbać o interoperacyjność i bezpieczeństwo zaawansowanych technologii? Rafał nie boi się trudnych pytań! 

Zapraszamy na wystąpienie Rafała Wieczerzaka do Biblioteki Głównej AGH w Krakowie – 24 maja w samo południe!