I ślubuję ci miłość, wierność i… zwolnienie z podatku PIT!  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił interpretację podatkową, dotyczącą małżonków zakładających wspólnie fundację rodzinną. Jak i dlaczego do tego doszło?  

Wcześniej KIS uznawała, że majątek wniesiony do fundacji przez małżonka fundatora można traktować jako wniesiony przez samego fundatora tylko wtedy, kiedy te dwie osoby nie są jednocześnie fundatorami fundacji. To z kolei sprawiało, że trzeba było ustalać proporcje przy wypłacie świadczeń, co było niekorzystne dla małżonka fundatora i prowadziło do częściowego opodatkowania PIT świadczenia wypłacanego z fundacji rodzinnej.  

Na szczęście dyrektor KIS przyznał rację tym, którzy zaskarżyli tę interpretację i zmienił ją na korzyść podatników. Od teraz wypłaty świadczeń dla małżonka fundatora (i beneficjenta fundacji rodzinnej) będą w całości zwolnione z PIT.   

I żyli długo i szczęśliwie… bez PIT-u!