Czy digitalizacja sądownictwa obejmie również rejestrację fundacji rodzinnych? 

Jako koordynator Izby Gospodarki Elektronicznej ds. AI, Rafał Wieczerzak z CK LEGAL poruszył temat digitalizacji rejestracji fundacji rodzinnych oraz ich rejestru na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Czego dowiedział się Rafał? W pierwszym kroku planowane jest uruchomienie w Portalu Rejestrów Sądowych ogólnodostępnej wyszukiwarki fundacji rodzinnych. 

Elektroniczny rejestr fundacji rodzinnych umożliwi publiczny dostęp do informacji o zarejestrowanych fundacjach rodzinnych, a także monitorowanie zmian w rejestrze. 

Rafał zapytał również o elektroniczne składanie pism procesowych do sądów powszechnych oraz poznał najnowsze informacje na temat krajowego planu działania w ramach programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 roku. 

Aby wnoszenie pism drogą elektroniczną było możliwe, Minister Sprawiedliwości musi wydać w tej sprawię pozytywną decyzję. Zakłada się, że w rezultacie pozytywnej decyzji uda się uzyskać funkcjonalność w Portalu Informacyjnym pozwalającą na wnoszenie pism do sądów powszechnych w określonym katalogu. 

Kolejny “raport” Rafała Wieczerzaka z prac komisji – już niebawem!